IDG TRAINING COURSE

การอบรมด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาและนวัตกรรม

Creation

การสร้างสรรค์นวัตกรรม
และทรัพย์สินทางปัญญา

Protection

การปกป้องทรัพย์สิน
ทางปัญญาและนวัตกรรม

Management

การบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาและนวัตกรรม

Commercialization

การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา
และนวัตกรรมเชิงพาณิชย์

IDG Academy

ผู้นำทางด้านการจัดอบรม
ชั้นนำของประเทศ

IDG Academy คือผู้นำทางด้านการจัดอบรม สัมมนาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมชั้นนำของประเทศ IDG Academy จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบ onsite หรือ online โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมโดยเฉพาะ ด้วยประสบการณ์หลายปีเราจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างหลักสูตร ที่ตอบโจทย์คุณได้อย่างดีในงบประมาณที่เหมาะสม

IDG TRAINING COURSE

คอร์สอบรม IDG

IDG ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา ที่ให้คำปรึกษา สร้างความเชื่อมั่นและ บริการลูกค้ามามากกว่า 5,000 ราย

เราได้ให้ความสำคัญ และ มุ่งเน้นในการสร้าง “ความรู้” และ “ความเข้าใจ” ในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นในด้าน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ตลอดจนถึง การออกแบบ ครบจบในที่เดียว เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ สินค้า หรือ บริการ รวมไปถึงภาพลักษณ์ และ เอกลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่น่าจดจำ เรามองเห็นว่า ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) เป็นสิ่งที่สำคัญอันดับต้น ๆ ในการสร้างแบรนด์

ดังนั้น “IDG ได้มีการสร้างสรรค์หลักสูตรอบรมในเรื่องของความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับองค์กรหรือผู้ที่สนใจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการภายในองค์กร และ ให้เป็นองค์กรทางด้านนวัตกรรมที่ยั่งยืน“

ทําไมเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาถึงสําคัญ?

IDG อยากให้องค์กรต่าง ๆ รวมถึงผู้ประกอบการหลายท่านตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้น อีกทั้งท่านยังสามารถนำความรู้จากหลักสูตรอบรมไปปรับใช้ในการวางแผน และ ต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือการกำหนดกลยุทธ์ในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึง สามารถแก้ไข หรือ ป้องกัน ปัญหาของการถูกละเมิดในด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้อีกด้วย !

คอร์สยอดนิยม

Basic IPs

ความรู้พื้นฐาน
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

Certification
Trademark

เครื่องหมายรับรอง กับ ธุรกิจไทย

IP Valuation

การประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินทางปัญญา

Patent Searching

การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร
เพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงกลยุทธ์

Intensive Patent

โครงสร้างสิทธิบัตร
การวิเคราะห์ข้อถือสิทธิ
และการร่างคำขอรับสิทธิบัตร

Commercial Software
Patent Searching

การสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล
สิทธิบัตรจากฐานข้อมูล
เชิงพาณิชย์

Unlocking Successful
Trademark Strategy

กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ด้วย
เครื่องหมายการค้า

IP management and
commercialization

การบริหารจัดการและใช้ประโยชน์
จากทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับองค์กร

IDG Academy Media

เราพร้อมออกแบบสื่อการสอน ทั้งในส่วนของเนื้อหา
และรูปแบบของสื่อการสอน

เราพร้อมออกแบบสื่อการสอน ทั้งในส่วนของเนื้อหา และรูปแบบของสื่อการสอน

ไม่ว่าจะเป็น Infographic, Video Training และอื่น ๆ ตามความต้องการของท่านได้ อย่างเหมาะสมและนำไปใช้ในองค์กรของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดระยะเวลากว่า 9 ปี เราผ่านการจัดอบรม ให้ความรู้บุคลากรและออกแบบสื่อให้กับหน่วยงานมากมาย ทั้งใน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมโดยเฉพาะ

IDG Event

เรามีบุคลากร เครื่องมือ รวมทั้งประสบการณ์
ที่พร้อมในการบริหารจัดการดูแลโครงการทุกรูปแบบ

เรามีบุคลากร เครื่องมือ รวมทั้งประสบการณ์ ที่พร้อมในการบริหารจัดการดูแลโครงการทุกรูปแบบ

ตั้งแต่ขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นงานสัมมนา, อีเว้นท์, Pitching, นิทรรศการ และงานรูปแบบต่างๆทั้ง Online และ Onsite เราเองยังมีเครือข่ายวิทยากรพันธมิตรที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ นอกจากด้านทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นด้าน Business model, Finance, Technology, Branding, Design, Marketing และด้านอื่นๆที่ท่านต้องการ จากวิทยากรพันธมิตรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

Training & Event

สอบถามข้อมูล

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ IDG
กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลถึงเรา
ทางเราจะติดต่อกลับทันทีที่ได้รับอีเมลดังกล่าวในเวลาทำการ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ IDG กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลถึงเรา ทางเราจะติดต่อกลับทันทีที่ได้รับอีเมลดังกล่าวในเวลาทำการ

หรือท่านสามารถสแกน QR Code เพิ่มเพื่อน หรือเพิ่มเพื่อน
by ID : @idgthailand เพื่อติดต่อเราผ่าน
แอพพลิเคชั่น LINE ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

แบบฟอร์มติดต่อทีมอบรม

Creation

การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม

การสร้างสรรค์งานวิจัย
และนวัตกรรม

Creation Training Course

Protection

การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ในงานวิจัยและนวัตกรรม

การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา
ในงานวิจัยและนวัตกรรม

Protection Training Course

Enforcement

กฎหมายและการบังคับใช้สิทธิ์

กฎหมายและการบังคับใช้สิทธิ์

Creation Training Course

Commercialization

การนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์

การนำทรัพย์สินทางปัญญา
ไปใช้ประโยชน์

Ultilization Training Course

Basic IPs

ความรู้พื้นฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญา

รายละเอียดหัวข้ออบรม

Certification Trademark

เครื่องหมายรับรอง กับ ธุรกิจไทย

รายละเอียดหัวข้ออบรม

IP Valuation

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา

รายละเอียดหัวข้ออบรม

Patent Searching

การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร เพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงกลยุทธ์

รายละเอียดหัวข้ออบรม

Intensive Patent

โครงสร้างสิทธิบัตร การวิเคราะห์ข้อถือสิทธิ
และการร่างคำขอรับสิทธิบัตร

รายละเอียดหัวข้ออบรม

Commercial Software Patent Searching

การสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรจากฐานข้อมูล
เชิงพาณิชย์ เพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงกลยุทธ์

รายละเอียดหัวข้ออบรม

Unlocking Successful Trademark Strategy

กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ด้วยเครื่องหมายการค้า

รายละเอียดหัวข้ออบรม

IP Management and Commercialization

การบริหารจัดการและใช้ประโยชน์
จากทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับองค์กร

รายละเอียดหัวข้ออบรม