OUR BLOG

NASA Corporate Identity อัตลักษณ์องค์กรในยุค 1970s

nasa

Blog NASA corporate70s 02 scaled

Corporate Identity Design (CI-design) หรือ การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร คือการสร้างสรรค์ตัวตน ที่จะสื่อสารออกไปให้สาธารณชนรับรู้และเข้าใจ ผ่านทางภาพ (visual identity) ผ่านทางพฤติกรรม (behavioral identity) และทางการพูด (verbal identity) เช่นสโลแกน หรือจิงเกิ้ลต่างๆ ทั้งนี้ยังต้องอาศัยองค์ประกอบในการสื่อสาร เช่น การใช้โลโก้ การใช้ตัวอักษร การใช้ภาพ การใช้สี การใช้ลวดลาย รวมทั้ง สื่อรูปแบบการพิมพ์ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย บรรจุภัณฑ์ แคทตาล็อก ป้ายโฆษณา ชุดยูนิฟอร์ม แผ่นพับ นิตยสาร หรือสื่อออนไลน์ ในระบบอื่น ฯลฯ สำหรับการสร้างอัตลักษณ์ที่เป็นกราฟฟิคที่ดีนั้นควรคำนึงถึงการนำไปใช้งานสามารถ ปรับเปลี่ยน ลงบนสื่อต่างๆ ได้ง่ายและคงแนวคิดขององค์กรไว้ได้

Blog NASA corporate70s 04 scaled

“อัตลักษณ์องค์กรในยุค 1970s”

ตัวอย่างผลงานคลาสสิคที่เรานำมามาให้ชมครั้งนี้เป็นของหน่วยงานองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (National Aeronautics and Space Administration) หรือ องค์การนาซา (NASA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 (ค.ศ. 1958) เป็นหน่วยงานส่วนราชการ รับผิดชอบในโครงการอวกาศ และงานวิจัยห้วงอากาศอวกาศ (aerospace) ระยะยาวของสหรัฐ คอยจัดการหรือควบคุมระบบงานวิจัยทั้งกับฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร

Blog NASA corporate70s 05

 

Blog NASA corporate70s 06 2

 

Blog NASA corporate70s 01

 

Blog NASA corporate70s 03

 

ถึงแม้เวลาจะผ่านล่วงเลยมากว่า 50 ปีแล้วก็ตาม หากย้อนไปดูคู่มือการใช้งานกราฟฟิคของ NASA ในยุคสมัยนั้น ที่คงความเรียบง่าย สื่อสารได้ดี ทั้งการออกแบบตัวอักษรที่ไหลลื่น การเลือกใช้สีที่โดดเด่น ในยุคที่แข่งขันระหว่างประเทศมหาอำนาจ เพื่อแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางอวกาศ ถึงแม้จะเป็นหน่วยงานทางภาครัฐเองการสร้างภาพเอกลักษณ์ในการจดจำที่แสดงออกถึงความทันสมัย และก้าวหน้าผ่านตราสัญลักษณ์ที่ชัดเจน จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากนะครับ

ที่มาข้อมูล: www.wikipedia.org/นาซา

ติดต่อฝ่ายออกแบบได้ที่: 02-011-7161 ถึง 6 กรุณากด 202 E-Mail: [email protected]
Line: @idgthailand  

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ