International Website

Corporate Identity Design (CI-design) หรือ การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร คือการสร้างสรรค์ตัวตน ที่จะสื่อสารออกไปให้สาธารณชนรับรู้และเข้าใจ ผ่านทางภาพ (visual identity) ผ่านทางพฤติกรรม (behavioral identity) และทางการพูด (verbal identity) เช่นสโลแกน หรือจิงเกิ้ลต่างๆ ทั้งนี้ยังต้องอาศัยองค์ประกอบในการสื่อสาร เช่น การใช้โลโก้ การใช้ตัวอักษร การใช้ภาพ การใช้สี การใช้ลวดลาย รวมทั้ง สื่อรูปแบบการพิมพ์ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย บรรจุภัณฑ์ แคทตาล็อก ป้ายโฆษณา ชุดยูนิฟอร์ม แผ่นพับ นิตยสาร หรือสื่อออนไลน์ ในระบบอื่น ฯลฯ สำหรับการสร้างอัตลักษณ์ที่เป็นกราฟฟิคที่ดีนั้นควรคำนึงถึงการนำไปใช้งานสามารถ ปรับเปลี่ยน ลงบนสื่อต่างๆ ได้ง่ายและคงแนวคิดขององค์กรไว้ได้

“อัตลักษณ์องค์กรในยุค 1970s”

ตัวอย่างผลงานคลาสสิคที่เรานำมามาให้ชมครั้งนี้เป็นของหน่วยงานองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (National Aeronautics and Space Administration) หรือ องค์การนาซา (NASA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 (ค.ศ. 1958) เป็นหน่วยงานส่วนราชการ รับผิดชอบในโครงการอวกาศ และงานวิจัยห้วงอากาศอวกาศ (aerospace) ระยะยาวของสหรัฐ คอยจัดการหรือควบคุมระบบงานวิจัยทั้งกับฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร

ถึงแม้เวลาจะผ่านล่วงเลยมากว่า 50 ปีแล้วก็ตาม หากย้อนไปดูคู่มือการใช้งานกราฟฟิคของ NASA ในยุคสมัยนั้น ที่คงความเรียบง่าย สื่อสารได้ดี ทั้งการออกแบบตัวอักษรที่ไหลลื่น การเลือกใช้สีที่โดดเด่น ในยุคที่แข่งขันระหว่างประเทศมหาอำนาจ เพื่อแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางอวกาศ ถึงแม้จะเป็นหน่วยงานทางภาครัฐเองการสร้างภาพเอกลักษณ์ในการจดจำที่แสดงออกถึงความทันสมัย และก้าวหน้าผ่านตราสัญลักษณ์ที่ชัดเจน จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากนะครับ

ที่มาข้อมูล: www.wikipedia.org/นาซา

IDG ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมให้บริการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบครบวงจร ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

Corporate Identity Design (CI-design) หรือ การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร คือการสร้างสรรค์ตัวตน ที่จะสื่อสารออกไปให้สาธารณชนรับรู้และเข้าใจ ผ่านทางภาพ (visual identity) ผ่านทางพฤติกรรม (behavioral identity) และทางการพูด (verbal identity) เช่นสโลแกน หรือจิงเกิ้ลต่างๆ ทั้งนี้ยังต้องอาศัยองค์ประกอบในการสื่อสาร เช่น การใช้โลโก้ การใช้ตัวอักษร การใช้ภาพ การใช้สี การใช้ลวดลาย รวมทั้ง สื่อรูปแบบการพิมพ์ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย บรรจุภัณฑ์ แคทตาล็อก ป้ายโฆษณา ชุดยูนิฟอร์ม แผ่นพับ นิตยสาร หรือสื่อออนไลน์ ในระบบอื่น ฯลฯ สำหรับการสร้างอัตลักษณ์ที่เป็นกราฟฟิคที่ดีนั้นควรคำนึงถึงการนำไปใช้งานสามารถ ปรับเปลี่ยน ลงบนสื่อต่างๆ ได้ง่ายและคงแนวคิดขององค์กรไว้ได้

“อัตลักษณ์องค์กรในยุค 1970s”

ตัวอย่างผลงานคลาสสิคที่เรานำมามาให้ชมครั้งนี้เป็นของหน่วยงานองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (National Aeronautics and Space Administration) หรือ องค์การนาซา (NASA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 (ค.ศ. 1958) เป็นหน่วยงานส่วนราชการ รับผิดชอบในโครงการอวกาศ และงานวิจัยห้วงอากาศอวกาศ (aerospace) ระยะยาวของสหรัฐ คอยจัดการหรือควบคุมระบบงานวิจัยทั้งกับฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร

ถึงแม้เวลาจะผ่านล่วงเลยมากว่า 50 ปีแล้วก็ตาม หากย้อนไปดูคู่มือการใช้งานกราฟฟิคของ NASA ในยุคสมัยนั้น ที่คงความเรียบง่าย สื่อสารได้ดี ทั้งการออกแบบตัวอักษรที่ไหลลื่น การเลือกใช้สีที่โดดเด่น ในยุคที่แข่งขันระหว่างประเทศมหาอำนาจ เพื่อแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางอวกาศ ถึงแม้จะเป็นหน่วยงานทางภาครัฐเองการสร้างภาพเอกลักษณ์ในการจดจำที่แสดงออกถึงความทันสมัย และก้าวหน้าผ่านตราสัญลักษณ์ที่ชัดเจน จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากนะครับ

ที่มาข้อมูล: www.wikipedia.org/นาซา

IDG ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมให้บริการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบครบวงจร ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy