ลูกค้า

บริษัท ณวัฒน์ภิรมย์ฟู้ด จำกัด


งานของเรา
ออกแบบเครื่องหมายการค้า BangkokRich ผลิตภัณฑ์ผลไม้, อาหารแปรรูป

รายละเอียด
ส่งผ่านเอกลักษณ์ไทยด้วยโลโก้ สีสันและเส้นสาย ภาพหุ่นละครไทย “นางเมขลาล่อแก้ว” คือหนึ่งแนวคิดจากทางลูกค้าที่
ถูกนำมาออกแบบโลโก้ เป็นทางเลือกจากหลายรูปแบบในครั้งแรก  การเลือกใช้นํ้าหนักเส้นที่หลากหลายช่วยส่งเสริม ให้ตัวอักษร
และภาพสัญลักษณ์ดูน่าสนใจ สีทองและสีเขียวเข้ม ช่วยส่งเสริมให้เหมาะกับสินค้าที่ถูกคัดสรรคุณภาพมาสู่ผู้บริโภค
ภาพรวมทางด้านการสื่อสารทั้งหมด จึงช่วยตอบโจทย์ ผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการยกระดับผลไม้และอาหารแปรรูปไทยสู่ตลาดต่างประเทศ