ลูกค้า
บริษัท PTT MAINTENANCE AND ENGINEERING COMPANY LIMITED.


งานของเรา
ออกแบบแผ่นพับสำหรับการจัดอบรมหัวข้อ Vibration Analysis โดยใช้ข้อมูลที่มีให้ และทำการคัดเลือกพร้อมตัดต่อภาพประกอบ


ความสามารถที่ใช้

  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • การตัดต่อและตกแต่งภาพ
  • การออกแบบให้สามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ