International Website

ออกแบบและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า UPEA

ลูกค้า
Happy Plus Intergroup Co.,Ltd
งานของเรา
ออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ป้องกันรังสี UV ตามหลักเกณฑ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พร้อมจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าและบริการ
รายละเอียด
ความสามารถที่ใช้ Adobe Illustrator ความรู้ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า การวิเคราะห์ความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า
crossmenuchevron-down