International Website

IDG TRAINING COURSE
การอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม

IDG Academy คือผู้นำทางด้านการจัดอบรม สัมมนาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ชั้นนำของประเทศ IDG Academy
จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรทั้งใน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมโดยเฉพาะ ด้วยประสบการณ์หลายปีเราจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างหลักสูตร ที่ตอบโจทย์คุณได้อย่างดีในงบประมาณที่เหมาะสม

Creation 
การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม

Creation Training Course

 • ความรู้พื้นฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 • กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ด้วยเครื่องหมายการค้า
 • การประยุกต์ใช้เทคนิคการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ
 • การสืบค้นเครื่องหมายการค้าเพื่อวิเคราะห์และสร้างสรรค์เครื่องหมายการค้า
 • การวิเคราะห์สิทธิบัตรจากฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์
DOWNLOAD BROCHURE
Protection  
การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ในงานวิจัยและนวัตกรรม

Protection Training Course

 • Intensive Patent โครงสร้างสิทธิบัตรและการวิเคราะห์ข้อถือสิทธิ
 • Intensive Copyrights การเรียนรู้ลิขสิทธิ์แบบเข้มข้น
 • Trade Secret Management การจัดการความลับทางการค้าภายในองค์กร
DOWNLOAD BROCHURE
Utilization
การนำทรัพย์สินทางปัญญา ไปใช้ประโยชน์

Ultilization Training Course

 • การสร้างนวัตกรรมจากทรัพย์สินทางปัญญาด้วยแนวคิดเทรนด์ผู้บริโภค
 • การวิเคราะห์แฟ้มทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 • การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาแนวทางการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์และตลาดซื้อขายที่น่าสนใจ
DOWNLOAD BROCHURE
Enforcement
กฎหมายและการบังคับใช้สิทธิ์

Enforcement Training Course

 • สัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาแนวทางการป้องกันและรับมือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
DOWNLOAD BROCHURE

คอร์สอบรม IDG

IDG ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา ที่ให้คำปรึกษา สร้างความเชื่อมั่น และ บริการมามากกว่า 5,000 องค์กร

เราได้ให้ความสำคัญ และ มุ่งเน้นในการสร้าง “ความรู้” และ “ความเข้าใจ” ในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นในด้าน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ตลอดจนถึง การออกแบบ ครบจบในที่เดียว เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ สินค้า หรือ บริการ รวมไปถึงภาพลักษณ์ และ เอกลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่น่าจดจำ

เรามองเห็นว่า ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) เป็นสิ่งที่สำคัญอันดับต้น ๆ ในการสร้างแบรนด์

ดังนั้น “IDG ได้มีการสร้างสรรค์หลักสูตรอบรมในเรื่องของความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับองค์กรหรือผู้ที่สนใจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการภายในองค์กร และ ให้เป็นองค์กรทางด้านนวัตกรรมที่ยั่งยืน“

และ IDG อยากให้องค์กรต่าง ๆ รวมถึงผู้ประกอบการหลายท่านตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้น อีกทั้งท่านยังสามารถนำความรู้จากหลักสูตรอบรมไปปรับใช้ในการวางแผน และ ต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือการกำหนดกลยุทธ์ในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึง สามารถแก้ไข หรือ ป้องกัน ปัญหาของการถูกละเมิดในด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้อีกด้วย !

แบบฟอร์มติดต่อทีมอบรม

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ IDG กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลถึงเรา ทางเราจะติดต่อกลับทันทีที่ได้รับอีเมลดังกล่าวในเวลาทำการ วันจันทร์–เสาร์ เวลา 09:00 น. ถึง 18:00 น.

หรือท่านสามารถสแกน QR Code เพิ่มเพื่อน หรือเพิ่มเพื่อน by ID : @idgthailand เพื่อติดต่อเราผ่านแอพพลเคชั่น LINE ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

crossmenuchevron-down