บริการพัฒนาธุรกิจด้วยแนวโน้มนวัตกรรม Trend X Innovation ข้อมูลคืออาวุธที่สำคัญในการประกอบธุรกิจในยุคนี้ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคเอง ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ทิศทางการพัฒนาสินค้าและบริการเปลี่ยนไป IDG เรามองเห็นถึงความต้องการของผู้ประกอบการที่ต้องการเป็นผู้นำตลาด ต้องการเข้าใจผู้บริโภค และพร้อมจะนำเสนอสินค้าบริการที่แตกต่างและสอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการในอนาคต เราจึงสร้างเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ

ก้าวทันโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ TrendMapping™ และ TrendIntegration™ คือโปรแกรมที่ทีมงาน IDG จะเข้าไปร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีและแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค ชี้แนวทางพร้อมร่วมทำ Workshop ดูแลทั้งกระบวนการในการพัฒนาธุรกิจ มากกว่า 1 เดือน เรามี เครื่องมือที่จะช่วยวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค เพื่อหาช่องว่างทางการตลาดและนวัตกรรม มาช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของคุณ การหยุดอยู่กับที่คือการก้าวถอยหลัง IDG เราพร้อมช่วยผลักดันผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์ให้เป็นผู้นำในตลาดธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

Consumer Trend Research & Workshop : 1 วัน  Innovation Target Summary : 3 ชั่วโมง

กระบวนการ Mapping เทรนด์ทั่วโลก เพื่อคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ธุรกิจคุณ

ชำระค่าบริการงวดที่ 1
50% ก่อนเริ่มงาน

Requirement Gathering
ทีมงาน IDG รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการด้านธุรกิจและนวัตกรรมของลูกค้า

Consumer Trend Research & Workshop
ทีมงาน IDG ศึกษาเทรนด์นวัตกรรมล่าสุดจากทั่วโลก เพื่อมาแนะนำและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับลูกค้าและทีมงาน โดยใช้กระบวนการและเครื่องมือเฉพาะ สำหรับการหาเทรนด์ และแปลงเป็นนวัตกรรมให้ให้ลูกค้า 1 วัน หรือ 6 ชม. (สถานที่ของลูกค้าหรือตามที่ตกลง)

Innovation Target Summary
ทีมงาน IDG ทำรายงานสรุปเทรนด์ต่างๆ ที่ลูกค้าสนใจ นำมาสร้างเป็นนวัตกรรมใหม่ พร้อมแนะนำการวางแผนและการตั้งเป้าหมาย ในกาสร้างและพัฒนานวัตกรรมดังกล่าว 3 ชม. (สถานที่ของลูกค้าหรือตามที่ตกลง)

ชำระค่าบริการงวดที่ 2
50% ก่อนเริ่มงาน

1 Month Access to IDG Trends Database
ลูกค้าสามารถเข้าใช้งาน IDG Trends Database สำหรับการหาแนวคิดสร้างนวัตกรรมจากเทรนด์ ที่รวบรวมโดยทีม Consumer Insights Analyst ของ IDG ได้ฟรี! เป็นเวลา 1 เดือน

Share this.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
© Copyright 2013-2019 Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd.

video_nstda

Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Reject
Privacy Policy