International Website

วิสาขบูชา 
วันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนาสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระโคดมพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิด ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่า เป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า “วิสาขบูชา” ย่อมาจาก “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ” อันเป็นเดือนที่สองตามปฏิทินของอินเดีย ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6

วันวิสาขบูชาปีนี้ ทีมงาน IDG มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถิติผู้ที่นับถือศาสนาพุทธทั่วโลกมาฝากพุทธศาสนิกชนทุกท่านครับ

วันวิสาขบูชามีการนับถือปฏิบัติกันในหลายประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา ทั้งมหายานและเถรวาททุกนิกายมาช้านานแล้ว ในบางประเทศเรียกพิธีนี้ว่า “พุทธชยันตี” (Buddha Jayanti) เช่นใน อินเดีย และศรีลังกา เป็นต้น และถึงแม้ศาสนาพุทธจะมีจำนวนผู้นับถืออยู่ในอันดับที่ 3 หรือ 4 ที่รองลงมาจากศาสนาคริสต์ และอิสลามก็ตาม แต่ถ้านับรวมตามจำนวนผู้ที่นับถือทั่วโลกแล้ว ก็ยังมีจำนวนมากถึง 370 กว่าล้านคนทั่วโลกเลยทีเดียวครับ

และหากนำจำนวนดังกล่าวมาจำแนกตามประเทศแล้วนั้น จะเห็นถึงข้อมูลที่แสดงอย่างชัดเจนว่า มีผู้นับถืออยู่ในส่วนทวีปเอเซียเสียเป็นส่วนมาก อาจเป็นเพราะเหตุผลในเรื่องการเกิดขึ้นของศาสนาจากทางอินเดียและศรีลังกา ที่เผยแผ่ศาสนามาทางภูมิภาคนี้ และบวกรวมกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีพื้นฐานที่ใกล้เคียงกัน จนอาจทำให้ซึมซับและเรียนรู้แก่นแท้ของหลักศาสนาที่มีต้นกำเนิดได้อย่างเข้าใจ

เนื่องในวันสำคัญที่มีความหมายนี้ เราจึงขอเชิญชวนเหล่าพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมปฏิบัติแต่สิ่งดี และร่วมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย เพื่อให้เกิดสมาธิและปัญญา มีกำลังในการดำเนินชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ครับ

ที่มาข้อมูล : wikipedia.org [1] [2] [3]

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

วิสาขบูชา 
วันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนาสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระโคดมพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิด ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่า เป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า “วิสาขบูชา” ย่อมาจาก “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ” อันเป็นเดือนที่สองตามปฏิทินของอินเดีย ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6

วันวิสาขบูชาปีนี้ ทีมงาน IDG มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถิติผู้ที่นับถือศาสนาพุทธทั่วโลกมาฝากพุทธศาสนิกชนทุกท่านครับ

วันวิสาขบูชามีการนับถือปฏิบัติกันในหลายประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา ทั้งมหายานและเถรวาททุกนิกายมาช้านานแล้ว ในบางประเทศเรียกพิธีนี้ว่า “พุทธชยันตี” (Buddha Jayanti) เช่นใน อินเดีย และศรีลังกา เป็นต้น และถึงแม้ศาสนาพุทธจะมีจำนวนผู้นับถืออยู่ในอันดับที่ 3 หรือ 4 ที่รองลงมาจากศาสนาคริสต์ และอิสลามก็ตาม แต่ถ้านับรวมตามจำนวนผู้ที่นับถือทั่วโลกแล้ว ก็ยังมีจำนวนมากถึง 370 กว่าล้านคนทั่วโลกเลยทีเดียวครับ

และหากนำจำนวนดังกล่าวมาจำแนกตามประเทศแล้วนั้น จะเห็นถึงข้อมูลที่แสดงอย่างชัดเจนว่า มีผู้นับถืออยู่ในส่วนทวีปเอเซียเสียเป็นส่วนมาก อาจเป็นเพราะเหตุผลในเรื่องการเกิดขึ้นของศาสนาจากทางอินเดียและศรีลังกา ที่เผยแผ่ศาสนามาทางภูมิภาคนี้ และบวกรวมกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีพื้นฐานที่ใกล้เคียงกัน จนอาจทำให้ซึมซับและเรียนรู้แก่นแท้ของหลักศาสนาที่มีต้นกำเนิดได้อย่างเข้าใจ

เนื่องในวันสำคัญที่มีความหมายนี้ เราจึงขอเชิญชวนเหล่าพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมปฏิบัติแต่สิ่งดี และร่วมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย เพื่อให้เกิดสมาธิและปัญญา มีกำลังในการดำเนินชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ครับ

ที่มาข้อมูล : wikipedia.org [1] [2] [3]

crossmenuchevron-down