Entries by patent

5 เทคโนโลยีสำหรับ “สังคมผู้สูงอายุ”

หากมีจำนวนผู้สูงอายุที่อายุเกิน 65 ปี เกิน 14 เปอร์เซ็นต์ ก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ และเกิน 20 เปอร์เซ็นต์ จะเข้าสู่สังคมที่อุดมไปด้วยผู้สูงอายุ คำถามคือ “สังคมผู้สูงอายุ” ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับประเทศ และเราควรตั้งรับต่อปรากฏการณ์ดังกล่าวอย่างไร?…

บทวิเคราะห์เทคโนโลยี “ปืนฉีดน้ำ”

ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเราต้องเห็นปืนฉีดน้ำในทุกๆช่วงของวันสงกรานต์ ถือเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียแล้ว ปืนฉีดน้ำที่เราเห็นก็มีมากมายหลายรูปแบบ ซึ่งวันนี้ผมจะพาผู้อ่านทุกท่านก้าวเข้าสู่โลกของ “เทคโนโลยี ปืนฉีดน้ำ”…

บทวิเคราะห์เทคโนโลยี “รถไฟความเร็วสูง”

ณ เวลานี้ถ้าพูดถึงรถไฟความเร็วสูง คงปฏิเสธไม่ได้ว่ากำลังเป็นกระแสอย่างกว้างขวาง แต่ผลสรุปจะเป็นอย่างไรนั้นไทยจะมีรถไฟความเร็วสูงหรือไม่? เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันต่อไปครับ…

ทำอย่างไร ? เมื่อเกิดการพิพาท ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา คืออะไร
ข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท ซึ่งหมายรวมถึง สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ผังภูมิวงจรรวม ความลับทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การคุ้มครองพันธุ์พืช และยังรวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สัญญาค่าตอบแทนการใช้ลิขสิทธิ์ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้า เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน การระงับข้อพิพาท ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ คู่พิพาทเลือกที่จะระงับข้อพิพาทโดยไม่นำคดีขึ้นสู่ศาล ในทางสากลเรียกกระบวนการนี้ว่า การระงับข้อพิพาททางเลือก  และกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้กำหนดกระบวนการระงับข้อพิพาทเป็น 2 ประเภท คือ …

ผลิตภัณฑ์หนึ่งอย่าง ขอคุ้มครองหรือมีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรบ้าง

หลายท่านซึ่งเป็นผู้ประกอบการ หรือกำลังจะทำธุรกิจของตัวเอง โดยการสร้างผลิตภัณฑ์หรือสินค้าใหม่ๆ เพื่อตอบสนองหรือสร้างความต้องการใหม่ให้กับตลาด หรือแม้กระทั่งนักวิจัย นักประดิษฐ์ต่างๆที่กำลังสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา หลายท่านคงอยากได้รับความคุ้มครองแต่ก็งงๆ ไม่รู้จะคุ้มครองอะไรดี ลิขสิทธิ์แบรนด์ สิทธิบัตรโลโก้ ลิขสิทธิ์งานประดิษฐ์ มันต่างกันยังไงนะ ความหลากหลายของทรัพย์สินทางปัญญาอาจทำให้หลายท่านนั้น มีอาการสับสน…..

จดเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศอย่างไรให้ได้สิทธิที่ครอบคลุมที่สุด

สินค้าจากประเทศไทยเป็นจำนวนมากที่ปัจจุบันนั้น มีความต้องการจะส่งออกไปต่างประเทศ แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงคือเรื่องของภาษา ชื่อเครื่องหมายการค้าของท่านอาจออกเสียงในภาษาไทยเป็นอย่างหนึ่ง แต่เมื่อไปอยู่ในต่างประเทศแล้วอาจออกเสียงเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้ ซึ่งนั้นอาจทำให้เครื่องหมายการค้าของท่านไม่ได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ก็เป็นได้