บริการด้านสัญญา

การทำสัญญาเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจที่เจ้าของธุรกิจควรต้องพิจารณาเนื่องจากสัญญาช่วยกำหนดเงื่อนไขและขอบเขตของความรับผิดชอบและสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือการทำงาน ซึ่งช่วยให้ทั้งสองฝ่ายทราบว่าต้องปฏิบัติตามอะไรและทำอย่างไรในกรณีต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้สัญญายังช่วยปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของแต่ละฝ่าย โดยกำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้สิทธิหรือผลประโยชน์ต่างๆ และระบุสิ่งที่ต้องปฏิบัติตาม นอกจากนั้นแล้วการมีสัญญายังช่วยสร้างความมั่นใจให้กับฝ่ายทั้งสอง ซึ่งทำให้พวกเขามั่นใจว่าคู่ค้าหรือบริษัทอื่นๆ จะปฏิบัติตามสัญญาตามที่กำหนดไว้ และมีความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจ

สัญญาสามารถแบ่งออกเป็นหลายแบบตามลักษณะและเนื้อหาของสัญญาเอง องค์ประกอบหลักของสัญญาแบบหนึ่งสามารถประกอบไปด้วยเงื่อนไขต่อไปนี้:

 • สัญญาซื้อขาย (Sale and Purchase Agreement): เป็นสัญญาที่กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดการซื้อขายสินค้าหรือทรัพย์สินระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายซื้อ
 • สัญญาแฟรนไซน์ (Franchise Agreement): เป็นสัญญาที่กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในอนุญาติให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือความลับทางการค้า ตลอดถึงแผนธุรกิจของแฟรนไซน์ซอร์
 • สัญญาบริการ (Service Agreement): เป็นสัญญาที่กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการให้บริการระหว่างฝ่ายผู้ให้บริการและฝ่ายผู้รับบริการ อาทิเช่นสัญญาบริการอินเทอร์เน็ต หรือสัญญาบริการทางการแพทย์
 • สัญญาจ้างงาน (Employment Agreement): เป็นสัญญาที่กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการจ้างงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
 • สัญญาคู่ค้า (Partnership Agreement): เป็นสัญญาที่กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการเป็นพันธมิตรในธุรกิจระหว่างหน่วยงานหรือบุคคล

นอกจากนี้ยังมีสัญญาอื่นๆ อาทิเช่นสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สัญญาลิขสิทธิ สัญญาเทคโนโลยี ซึ่งแต่ละประเภทของสัญญาจะมีลักษณะและความเฉพาะเจาะจงต่างกันไปตามลักษณะธุรกิจและความต้องการของฝ่ายสัญญา ดังนั้น ควรเลือกใช้และร่างสัญญาที่เหมาะสมเพื่อให้ครอบคลุมและปกป้องสิทธิและการดำเนินธุรกิจ

IDG ให้บริการด้านการร่างสัญญาและตรวจสอบสัญญาภาษาไทย อังกฤษ จีน เพื่อช่วยลูกค้าในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและการธุรกิจของคุณ

ขั้นตอนการรับบริการของเรามีดังนี้:

 • ติดต่อเรา: ลูกค้าสามารถติดต่อเราผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมลเพื่อแสดงความต้องการและสนใจในบริการของเรา
 • การประเมินงานเพื่อเสนอค่าใช้จ่าย: เรานัดประชุมเพื่อรับความต้องการของท่านโดยละเอียดเพื่อเข้าใจความต้องการในการร่างสัญญาและ/หรือตรวจสอบสัญญา
 • การร่างสัญญา: เราจะร่างสัญญาให้ตรงกับความต้องการและแนวทางทางกฎหมายของท่าน ระยะเวลาการดำเนินการ 4-6 สัปดาห์
 • แก้ไขสัญญา: หากมีความต้องการในการปรับปรุงหรือแก้ไขสัญญา สามารถดำเนินการแก้ไขได้ 2 ครั้ง ระยะเวลาแก้ไขไม่เกิน 30 วัน
 • ส่งมอบงาน: เมื่อสัญญาเสร็จสมบูรณ์และตรวจสอบแล้ว เราจะส่งมอบสัญญาที่ร่างและสัญญาที่ตรวจสอบให้แก่ท่านเป็นไฟล์ WORD และ PDF

ขั้นตอนการรับบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการและสถานการณ์ของท่านแต่ละราย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการด้านการร่างสัญญาและตรวจสอบสัญญาของเรา กรุณาติดต่อ

“Crafting Agreements that Secure Your Business Future.”

บริการ Business Matching 

ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะเปิดโอกาสและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยมด้วยความรู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้งในอุตสาหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา เราสามารถช่วยคุณค้นหาคู่ค้าที่เหมาะสมที่สุดที่จะสร้างความสำเร็จและการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งการสร้างและเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไม Business Matching ถึงสำคัญในธุรกิจ

 • เข้าถึงโอกาสธุรกิจ: Business Matching ช่วยให้ท่านเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น โดยการเชื่อมโยงกับคู่ค้าที่มีความสอดคล้องและสนับสนุนในการเติบโตของธุรกิจ
 • พัฒนาความรู้และทักษะ: การทำ Business Matching เปิดโอกาสให้ท่านได้เรียนรู้และพัฒนาความรู้และทักษะทางธุรกิจ โดยการเข้าร่วมกับคู่ค้าที่มีความชำนาญและความเชี่ยวชาญในสาขาที่สนใจ
 • ลดความเสี่ยง: การทำ Business Matching ช่วยลดความเสี่ยงในการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยให้ท่านมีโอกาสตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนของการลงทุนหรือการทำธุรกิจร่วมกับคู่ค้า
 • เสริมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ: Business Matching ช่วยสร้างความสัมพันธ์และพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้มแข็งระหว่างท่านและคู่ค้า ซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสในการสร้างสัญญาณความเชื่อมั่นและการทำธุรกิจร่วมกันในอนาคต
 • การเติบโตและขยายธุรกิจ: Business Matching เป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตและขยายธุรกิจของลูกค้า โดยให้โอกาสในการเข้าถึงตลาดใหม่ และพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนและประโยชน์ข้างต้นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริษัทและสภาวะทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การมีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญจะช่วยให้ท่านเลือกพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

มีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญจะช่วยให้ท่านเลือกพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

ขั้นตอนการรับบริการของเรามีดังนี้:

 • วิเคราะห์ความต้องการ: ให้ทีมที่ปรึกษาเข้าใจความต้องการของท่านอย่างละเอียด เช่น วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และความพร้อมในการเติบโตและขยายธุรกิจ
 • ค้นหาคู่ค้าที่เหมาะสม: โดยใช้ฐานข้อมูลและเครือข่ายที่กว้างขวาง ทีมที่ปรึกษาจะค้นหาและเลือกคู่ค้าที่ตรงกับความต้องการและความสามารถของท่าน ซึ่งอาจเป็นบริษัทที่มีทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ลงทุนที่สนใจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือคู่ค้าที่มีความรู้และทักษะที่เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนธุรกิจของท่าน
 • ประสานงานและแนะนำ: ทีมที่ปรึกษาจะเป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างท่านและคู่ค้าที่เลือกมา เพื่อนำเสนอโอกาสทางธุรกิจ และทำการแนะนำและพิจารณาข้อเสนอและข้อตกลงทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

“Unlocking Business Potential Through Strategic Connections.”

แพ็กเกจเริ่มต้นธุรกิจ สุดคุ้ม!

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ