ชื่อเทศกาลก็เอามาจดเป็นเครื่องหมายการค้าได้

ซึ่งการยื่นจดในครั้งนี้เป็นการยื่นจดในครั้งที่สองเนื่องจากครั้งแรก Bavaria’s capital city ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต่อ The German Patent and Trademark Office แต่  The German Patent and Trademark Office  ปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “Oktoberfest” เนื่องจากเป็นชื่อที่สื่อถึงสินค้า หรือบริการ

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมากับผู้ประกอบการไทย

ประเทศเพื่อนบ้านเรา ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ หรือ ประเทศพม่า เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ผู้ประกอบการไทยควรให้ความสนใจเนื่องจากประเทศพม่าได้มีการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยที่ถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศพม่า และประเทศพม่าได้เริ่มมีการเปิดประเทศมากยิ่งขึ้นและเริ่มมีนักลงทุนจากทั้งประเทศไทย และต่างประเทศเข้าไปลงทุน

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศกัมพูชากับผู้ประกอบการไทย

ปัจจุบันผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ เข้าไปลงทุนในประเทศกัมพูชาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากประเทศกัมพูชามีศักยภาพในด้านค่าแรงที่ยังค่อนข้างต่ำ มีอัตราการเติบโตของตลาดการท่องเที่ยวสูง ได้รับสิทธิพิเศษทางด้านการค้าระหว่างประเทศมาก ส่งผลให้กัมพูชาเป็นฐานในการผลิตและส่งออกของอุตสาหกรรม สิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการในการจะไปลงทุนต่างประเทศคือการคุ้มครองปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ประกอบการ

รู้ไหม กลิ่นก็สามารถจดเป็นเครื่องหมายการค้าได้

รู้ไหมกลิ่นก็สามารถจดเป็นเครื่องหมายการค้าได้น้า เพื่อเป็นสื่อในการสังเกต จดจำ และแยกความแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นรวมทั้งแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าในรูปแบบดั้งเดิม