International Website

4 เหตุผล ทำไมคุณต้องมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ปัจจุบันนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นหนึ่งในเอกสารที่สําคัญสําหรับการทำธุรกิจของคุณ ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเป็นแบบออฟไลน์ หรือออนไลน์ ไม่ว่าจะทำบริการบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ หรือแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป (Destop) ก็ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวจะเข้ามามีบทบาทสำคัญด้วยเหตุผล 4 ประการดังนี้

เหตุผลที่ 1: กฎหมายบังคับให้ต้องมีหากคุณมีการ เก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

หนึ่งในเหตุผลที่สําคัญที่สุด ที่กำหนดว่าทําไมคุณถึงต้องจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากวันนี้ประเทศไทยของเรามีการออกพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ ที่เราเรียกกันคุ้นหูว่า “PDPA” ที่ประกาศให้มีผลบังคับใช้บางหมวดไปเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา แต่ได้มีการขยายระยะเวลาการบังคับใช้ทั้งฉบับออกไป 1 ปี ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สมบูรณ์ใน วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ที่จะถึงนี้ กำหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่มีการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึง วัตถุประสงค์ของการประมวลผล แหล่งที่มาของการเก็บรวบรวมข้อมูล และทราบสิทธิ์ของตนเอง

เหตุผลที่ 2: บริการของคุณอาจมีการใช้บุคคลอื่นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

การทำธุรกิจของคุณอาจมีความจำเป็นที่จะต้องใช้บริการจากบุคคลอื่น ในการประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของคุณเพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของคุณ หรือใช้บริการเครื่องมือสำหรับการทำ    โฆษณาออนไลน์ในรูปแบบการติดตามกลุ่มเป้าหมาย (Remarketing) ที่มีประสิทธิภาพ เช่น Google AdWords หรือ Google Analytics ซึ่งแต่ละที่มีการทำ Remarketing มีการเก็บและใช้ คุกกี้ (“Cookies”) เพื่อติดตามพฤติกรรมทางออนไลน์ของลูกค้าและนำไปประมวลผลเพื่อแสดงโฆษณาที่เหมาะสมและตรงตามความตามความสนใจของลูกค้า ด้วยเหตุผลนี้เอง ทําให้คุณต้องมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพราะ การที่คุณให้บุคคลอื่น อย่างเช่น Google Analytics เข้ามาทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า จะต้องมีเงื่อนไขและข้อกําหนดเกี่ยวกับการยินยอมให้บุคคลนั้น ๆ เข้าประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงเป็นเอกสารสำคัญที่จะทำให้คุณและบุคคลอื่นสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามกฎหมาย

เหตุผลที่ 3: ลูกค้าเริ่มให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวมากขึ้น

เหตุผลอีกประการคือ ลูกค้าของคุณเริ่มตื่นตัวและใส่ใจความเป็นส่วนตัวในข้อมูลของตนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงการเก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์แล้ว โดยลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการที่จะรู้ว่าคุณมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสร้างความไว้วางใจมากน้อยแค่ไหน ก่อนที่เขาเหล่านั้นจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับคุณ เช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงไม่ได้เป็นเพียงเอกสารที่จะต้องจัดทำเพียงเพราะกฎหมายกําหนดให้มีเท่านั้น แต่เป็นช่องทางสื่อสารที่ดีในการแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าคุณเชื่อถือได้และมีขั้นตอนในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาด้วยความระมัดระวังตามขอบเขตของกฎหมาย

เหตุผลที่ 4: เพื่อกำหนดแนวทางการทำงาน และขอบเขตการเก็บ รวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรของคุณ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกนำมาเป็นคัมภีร์ในการกำหนดระเบียบและวิธีการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ รวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรของคุณ เนื่องจากคุณอาจจะมีบริการที่หลากหลายและมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกันออกไปตามบริการ การมีนโยบายส่วนบุคคลจะช่วยให้คุณและทีมของคุณกำหนดเงื่อนไขการใช้บริการภายใต้ขอบเขต และจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรให้เหมาะสมกับบริการของคุณได้ง่ายขึ้น เพื่อไม่ให้ลูกค้าของคุณต้องถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

จากที่กล่าวมาข้างต้น หากเราเข้าใจและให้ความสำคัญเรื่องนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่กฏหมายจะเริ่มใช้ในเดือน มิถุนายน 2564  ที่จะถึงนี้ IDG เชื่อว่าจะลดความเสี่ยงให้กิจการของท่านในอนาคตได้อย่างแน่นอน

📞IDG มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาทางด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่พร้อมให้คำแนะนำและช่วยเหลือธุรกิจของท่านให้ก้าวไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง
สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-011-7161 ext 104 / Line : @idgthailand
Click Here


ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

4 เหตุผล ทำไมคุณต้องมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ปัจจุบันนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นหนึ่งในเอกสารที่สําคัญสําหรับการทำธุรกิจของคุณ ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเป็นแบบออฟไลน์ หรือออนไลน์ ไม่ว่าจะทำบริการบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ หรือแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป (Destop) ก็ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวจะเข้ามามีบทบาทสำคัญด้วยเหตุผล 4 ประการดังนี้

เหตุผลที่ 1: กฎหมายบังคับให้ต้องมีหากคุณมีการ เก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

หนึ่งในเหตุผลที่สําคัญที่สุด ที่กำหนดว่าทําไมคุณถึงต้องจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากวันนี้ประเทศไทยของเรามีการออกพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ ที่เราเรียกกันคุ้นหูว่า “PDPA” ที่ประกาศให้มีผลบังคับใช้บางหมวดไปเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา แต่ได้มีการขยายระยะเวลาการบังคับใช้ทั้งฉบับออกไป 1 ปี ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สมบูรณ์ใน วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ที่จะถึงนี้ กำหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่มีการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึง วัตถุประสงค์ของการประมวลผล แหล่งที่มาของการเก็บรวบรวมข้อมูล และทราบสิทธิ์ของตนเอง

เหตุผลที่ 2: บริการของคุณอาจมีการใช้บุคคลอื่นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

การทำธุรกิจของคุณอาจมีความจำเป็นที่จะต้องใช้บริการจากบุคคลอื่น ในการประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของคุณเพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของคุณ หรือใช้บริการเครื่องมือสำหรับการทำ    โฆษณาออนไลน์ในรูปแบบการติดตามกลุ่มเป้าหมาย (Remarketing) ที่มีประสิทธิภาพ เช่น Google AdWords หรือ Google Analytics ซึ่งแต่ละที่มีการทำ Remarketing มีการเก็บและใช้ คุกกี้ (“Cookies”) เพื่อติดตามพฤติกรรมทางออนไลน์ของลูกค้าและนำไปประมวลผลเพื่อแสดงโฆษณาที่เหมาะสมและตรงตามความตามความสนใจของลูกค้า ด้วยเหตุผลนี้เอง ทําให้คุณต้องมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพราะ การที่คุณให้บุคคลอื่น อย่างเช่น Google Analytics เข้ามาทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า จะต้องมีเงื่อนไขและข้อกําหนดเกี่ยวกับการยินยอมให้บุคคลนั้น ๆ เข้าประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงเป็นเอกสารสำคัญที่จะทำให้คุณและบุคคลอื่นสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามกฎหมาย

เหตุผลที่ 3: ลูกค้าเริ่มให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวมากขึ้น

เหตุผลอีกประการคือ ลูกค้าของคุณเริ่มตื่นตัวและใส่ใจความเป็นส่วนตัวในข้อมูลของตนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงการเก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์แล้ว โดยลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการที่จะรู้ว่าคุณมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสร้างความไว้วางใจมากน้อยแค่ไหน ก่อนที่เขาเหล่านั้นจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับคุณ เช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงไม่ได้เป็นเพียงเอกสารที่จะต้องจัดทำเพียงเพราะกฎหมายกําหนดให้มีเท่านั้น แต่เป็นช่องทางสื่อสารที่ดีในการแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าคุณเชื่อถือได้และมีขั้นตอนในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาด้วยความระมัดระวังตามขอบเขตของกฎหมาย

เหตุผลที่ 4: เพื่อกำหนดแนวทางการทำงาน และขอบเขตการเก็บ รวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรของคุณ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกนำมาเป็นคัมภีร์ในการกำหนดระเบียบและวิธีการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ รวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรของคุณ เนื่องจากคุณอาจจะมีบริการที่หลากหลายและมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกันออกไปตามบริการ การมีนโยบายส่วนบุคคลจะช่วยให้คุณและทีมของคุณกำหนดเงื่อนไขการใช้บริการภายใต้ขอบเขต และจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรให้เหมาะสมกับบริการของคุณได้ง่ายขึ้น เพื่อไม่ให้ลูกค้าของคุณต้องถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

จากที่กล่าวมาข้างต้น หากเราเข้าใจและให้ความสำคัญเรื่องนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่กฏหมายจะเริ่มใช้ในเดือน มิถุนายน 2564  ที่จะถึงนี้ IDG เชื่อว่าจะลดความเสี่ยงให้กิจการของท่านในอนาคตได้อย่างแน่นอน

📞IDG มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาทางด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่พร้อมให้คำแนะนำและช่วยเหลือธุรกิจของท่านให้ก้าวไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง
สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-011-7161 ext 104 / Line : @idgthailand
Click Here


crossmenuchevron-down