OUR BLOG

5 ขั้นตอน: จดสิทธิบัตร AI ให้สำเร็จได้อย่างไร?

idg cover content 34

     การยื่นคำขอจดสิทธิบัตรที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในภาพรวมของสิทธิบัตร AI ซึ่งการเพิ่มขึ้นนี้แสดงให้เห็นว่า AI มีความสำคัญมากขึ้นในธุรกิจและนวัตกรรมเป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น คำว่า “Machine Learning” และ “Artificial Intelligence” ถูกใช้มากกว่า 100,000 ครั้งในการยื่นขอรับสิทธิบัตรทั่วโลกระหว่างปี 2011 ถึง 2021 นี่แสดงให้เห็นว่า AI มีความสำคัญต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างไร1 สหรัฐอเมริกาและประเทศผู้นำระดับโลกอื่นๆ เช่น จีนและยุโรป ก็ได้มีการยื่นจดสิทธิบัตร AI เพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2022 นี่แสดงให้เห็นว่าการแข่งขันเพื่อพัฒนา AI นั้นได้ขยายไปทั่วโลก2

Picture1
(ภาพจาก Canva Pro)

ทำไมต้องจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้าน AI?  

  1. คุณค่าเชิงกลยุทธ์ในดินแดนแห่งการแข่งขันทางเทคโนโลยี:

การจดสิทธิบัตรสำหรับงานประดิษฐ์ AI เป็นมากกว่าวิธีในการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ แต่มันยังเป็นการขับเคลื่อนธุรกิจที่ชาญฉลาดในโลกเทคโนโลยีที่มีการแข่งขันสูง การยื่นจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกแสดงให้เห็นว่าการได้รับสิทธิบัตรเหล่านี้เพื่อนำไปใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันนั้นมีความสำคัญเพียงใดสำหรับธุรกิจในเกือบทุกอุตสาหกรรม

  1. การปกป้องและการบังคับใช้สิทธิในนวัตกรรม AI:

สิทธิบัตรมีความสำคัญมากในการปกป้องนวัตกรรม AI เนื่องจากช่วยเจ้าของสิทธิตรวจสอบและสามารถบังคับใช้สิทธิกับผู้ที่ละเมิดได้ง่ายขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยี AI เช่น โมเดลการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning Model) และโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) มีการเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ การป้องกันนี้จึงมีความสำคัญมาก

  1. มูลค่าสิทธิบัตรที่มากขึ้นจากการเป็นตัวกำหนดมาตรฐาน:

เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม การกำหนดมาตรฐานของเทคโนโลยี AI เป็นการดำเนินการสำคัญที่สามารถเพิ่มมูลค่าของสิทธิบัตรได้อย่างมาก สิทธิบัตรที่สามารถถูกนำไปใช้งานได้หลากหลายและมีมูลค่าทางการค้าที่สำคัญอาจเป็นผลมาจากการได้เป็นตัวกำหนดมาตรฐานเทคโนโลยี AI ที่ซึ่งมีการถูกนำไปใช้ประโยชน์ในโดเมนเฉพาะด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  1. การใช้ประโยชน์เพื่อการเติบโตของธุรกิจและการระดมทุน:

ในภาคธุรกิจ สิทธิบัตรเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการระดมทุนแบบ Venture Capital Funding สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากทำให้ทั้งธุรกิจใหม่และธุรกิจที่ก่อตั้งแล้วมีความได้เปรียบเชิงสร้างสรรค์ที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จในตลาด AI ที่มีการแข่งขันอย่างดุเดือด

  1. ความท้าทายและการปรับตัวของรัฐฯในการรับจดสิทธิบัตร AI:

การจดสิทธิบัตร AI อาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาที่ซึ่งอุปสรรคเกิดจากข้อกำหนดคุณสมบัติเนื้อหาการประดิษฐ์ที่เข้มงวด แต่เพื่อรับรู้ถึงความโดดเด่น แตกต่างของการประดิษฐ์ด้าน AI ที่มีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาง USPTO จึงค่อยๆ ปรับปรุงแนวปฏิบัติและการตีความ และคณะกรรมการพิจารณาคดีและอุทธรณ์สิทธิบัตร (PTAB) ได้ออกคำตัดสินที่นำไปสู่วิวัฒนาการอย่างค่อยเป็นค่อยไปของการมีสิทธิขอรับสิทธิบัตร AI ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น3

  1. การส่งเสริมนวัตกรรมเกี่ยวกับ AI:

แม้จะมีความท้าทายบางประการในการได้รับจดสิทธิบัตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการประดิษฐ์ AI ที่เป็น core หรือ platform แต่วิวัฒนาการของระบบสิทธิบัตรเพื่อปรับให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของ AI ได้กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมเพิ่มเติมในเทคโนโลยีกลุ่มนี้ นี่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความก้าวหน้าในบริบทของ machine learning และการประยุกต์ใช้มันในอุตสาหกรรมต่างๆ

5 ขั้นตอนปกป้องและสร้างผลกำไรจากการประดิษฐ์ด้าน AI

     แนวทางปฏิบัติ 5 ขั้นตอนในการปกป้องการประดิษฐ์ AI ที่กล่าวถึงด้านล่างได้รับการดัดแปลงมาจาก AI Patent Strategy Playbook ของ Sherpa Technology Group4 ซึ่งสรุปแนวทางที่มีโครงสร้างในการปกป้องและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับ AI อย่างมีประสิทธิภาพ

Picture3
(ภาพจาก ideausher ที่ https://ideausher.com/blog/generative-ai-tech-stack/ 5)

     ขั้นตอนที่ 1 “พัฒนา AI Tech Stack ของคุณ” เป็นการมุ่งเน้นไปที่การระบุชั้นเลเยอร์ของระบบ AI ที่ต้องการพัฒนา ซึ่งอาจรวมถึงฮาร์ดแวร์ อัลกอริทึม และแอปพลิเคชัน ฮาร์ดแวร์เลเยอร์ (hardware layer) ประกอบด้วยนวัตกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น AI โปรเซสเซอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นพิเศษ (custom AI processors) ซึ่งอาจจดสิทธิบัตรได้เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่จับต้องได้และอาจจะมีความใหม่ อัลกอริธึมเลเยอร์ (algorithm layer) ซึ่งประกอบด้วยโมเดล AI ที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น โครงข่ายประสาทเทียมเฉพาะ(specialized neural networks) สำหรับการวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์ ซึ่งอาจได้รับการจดสิทธิบัตรได้หากมันสามารถแก้ไขปัญหาทางเทคนิคด้วยวิธีที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน สุดท้ายคือ แอปพลิเคชันเลเยอร์ (application layer) ซึ่งเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (end-user interface) เช่น ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มที่ใช้อัลกอริธึมเหล่านี้ภายในคลินิกการแพทย์ ซึ่งสามารถจดสิทธิบัตรได้เมื่อมีการพัฒนาฟังก์ชันการทำงานใหม่ๆ เครื่องมือวินิจฉัยทางการแพทย์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งรวมเลเยอร์เหล่านี้เข้าด้วยกัน ซึ่งอาจรวมถึงนวัตกรรมด้านฮาร์ดแวร์พร้อมอัลกอริธึมที่มีความใหม่ที่ถูกนำไปใช้งานในแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานเป้าหมายโดยเฉพาะ ถือเป็นผลงานที่เหมาะสำหรับการจดสิทธิบัตร

     ขั้นตอนที่ 2 “ประเมินความสามารถในการปกป้องของแต่ละเทคโนโลยี” โดยแต่ละองค์ประกอบ AI ที่เกี่ยวข้องควรได้รับการวิเคราะห์เพื่อดำเนินการจดสิทธิบัตร โดยมุ่งเน้นไปที่ความใหม่ ขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น และการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม ความใหม่ช่วยให้แน่ใจว่าสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะก่อนที่จะยื่นคำขอ ขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นต้องแสดงการปรับปรุงทางเทคนิคที่สูงขึ้นและไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่ายต่อคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และการใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมบ่งบอกว่า AI สามารถนำมาใช้ได้อย่างน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรม hardware layer เช่น AI processor และ user-facing applications ซึ่งมีฟังก์ชันการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ โดยทั่วไปนำเสนอโอกาสในการจดสิทธิบัตรที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม algorithm layer อาจเผชิญความเสี่ยงในการจดสิทธิบัตร ซึ่งต้องเป็นการนำเสนอโซลูชันทางเทคนิคใหม่ๆ สำหรับปัญหาทางเทคนิคเท่านั้นจึงจะเข้าเกณฑ์ เช่น เครื่องมือวินิจฉัยทางการแพทย์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นแบบอย่าง โดยการรวมฮาร์ดแวร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่เข้ากับการใช้งานจริงอาจนำไปสู่การขอถือสิทธิในการจดสิทธิบัตรได้ ซึ่งอาจมีรูปธรรมที่ชัดเจน ทำให้สามารถบังคับใช้สิทธิได้ ขั้นตอนนี้ทำให้มั่นใจได้ว่านวัตกรรมหลักของเทคโนโลยีได้รับการปกป้อง โดยมีการเขียนข้อถือสิทธิที่ชัดเจนและเน้นไปที่การป้องกันการละเมิด

     ขั้นตอนที่ 3 “ระบุองค์ประกอบการทำงานสำคัญของ AI เป็นการระบุและปกป้ององค์ประกอบสำคัญของ AI ของคุณที่ให้ข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ซึ่งมักเรียกว่า “คอขวดแห่งการแข่งขัน” หรือ “competitive bottlenecks” เป็นสิ่งสำคัญ เราควรระบุองค์ประกอบที่สำคัญเหล่านี้ด้วยปัจจัย เช่น การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรม ความยากในการทำซ้ำ ความสามารถในการบังคับใช้ IP ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี และความสามารถในการนำเทคโนโลยีไปใช้ในตลาดอื่น เครื่องมือต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลสิทธิบัตรและเครื่องมือวิเคราะห์ตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถช่วยระบุองค์ประกอบที่สำคัญเหล่านี้ได้โดยการวิเคราะห์สิทธิบัตรและแนวโน้มเทคโนโลยีที่มีอยู่ ในกรณีของเครื่องมือวินิจฉัยทางการแพทย์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับวิธีการพิเศษในการบูรณาการอัลกอริธึมการวินิจฉัยเข้ากับฮาร์ดแวร์การประมวลผลจากภาพ ซึ่งเป็นจุดเด่นในการทำงานของเครื่องมือ ด้วยการได้รับสิทธิบัตรสำหรับคุณสมบัติที่สำคัญดังกล่าว เครื่องมือนี้สามารถป้องกันการแข่งขันโดยการกีดกันคู่แข่งไม่ให้เข้ามาเล่นในตลาดเดียวกัน สร้างตำแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งและความได้เปรียบทางการแข่งขันระยะยาว

Picture5
(ภาพสร้างจาก Canva Pro)

     ในขั้นตอนที่ 4 “สำรวจศักยภาพของตลาดที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง” การระบุตำแหน่งการแข่งขันบนแผนที่สิทธิบัตร (patent landscape) สำหรับนวัตกรรมที่สนใจเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งเหล่านี้คือช่องว่างหรือ “whitespace” ที่งานประดิษฐ์ AI ของคุณสามารถส่งผลกระทบได้อย่างมาก ซึ่งอาจรวมถึงการวิเคราะห์หรือทบทวนวารสารทางวิทยาศาสตร์ พอร์ตสิทธิบัตรของคู่แข่ง และการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม market & innovation intelligence ต่างๆ เพื่อค้นหาความต้องการของตลาดที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง การทำวิจัยตลาดอย่างละเอียดเพื่อค้นหาโอกาสเหล่านี้ถือเป็นกุญแจสำคัญ สำหรับเครื่องมือวินิจฉัยทางการแพทย์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI อาจหมายถึงการระบุโรคหรืออาการเฉพาะที่ยังขาดวิธีการวินิจฉัยขั้นสูงหรือที่แม่นยำพอ ด้วยการกำหนดเป้าหมายไปยังพื้นที่ที่ยังไม่มีการแข่งขันให้เห็นอย่างอย่างชัดเจน งานประดิษฐ์ของคุณไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้น แต่อาจจะกลายเป็นผู้เล่นรายแรกที่สามารถสร้างอิทธิพลในตลาดดังกล่าวอีกด้วย

Screenshot 2567 01 12 at 06.21.50
(ภาพตัวอย่างการวิเคราะห์หา Whitespace ที่จัดทำโดย IDG ซึ่งทำให้เห็นแนวโน้ม ในตลาดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และพื้นที่ใหม่ๆที่กำลังเติบโต แต่การแข่งขันยังน้อยอยู่)

     จากการปฏิบัติตามกระบวนการพัฒนาและปกป้องเชิงกลยุทธ์จากขั้นตอนที่ 1-4 ก็ตามด้วยขั้นตอนสุดท้าย คือ ขั้นตอนที่ 5 “จดสิทธิบัตรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ” ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าความพยายามในการจดสิทธิบัตร AI ของคุณนั้นสอดคล้องกับจุดแข็งและตำแหน่งทางการตลาดที่เป็นเอกลักษณ์ของธุรกิจของคุณอย่างสมบูรณ์ เช่น สำหรับเครื่องมือวินิจฉัยทางการแพทย์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ระบุไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ หมายถึงการปรับกระบวนการจัดการสิทธิบัตรให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทในด้านนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ สิทธิบัตรไม่เพียงแต่ควรครอบคลุมถึงฮาร์ดแวร์ที่เป็นนวัตกรรมที่จับต้องได้และฟังชันการใช้งานที่แตกต่างจากเดิม แต่ยังเสริมสร้างตำแหน่งของบริษัทในตลาดเชิงกลยุทธ์ เช่น ด้านการวินิจฉัยเฉพาะทางที่ยังขาดเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในตลาด การจัดตำแหน่งนี้ช่วยเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนการเติบโต และรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดได้ต่อไป

Screenshot 2567 01 12 at 06.22.59
(ภาพตัวอย่างกระบวนการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่จัดทำโดย IDG โดยจะแบ่งเป็น 3 Phases: Foundation, Integration, Monetization)

     เมื่อ AI Tech Stack ของคุณได้รับการพัฒนาและเทคโนโลยีหลักได้รับการประเมินความสามารถในขอรับความคุ้มครองเป็นสิทธิบัตร รวมถึงการระบุปัญหาคอขวดที่สำคัญและศักยภาพของตลาดที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองได้แล้ว ถึงเวลาที่ต้องดำเนินการต่อไป คือ การปรับกลยุทธ์ด้านสิทธิบัตรของคุณให้สอดคล้องกับจุดแข็งของธุรกิจคุณ เพื่อให้มั่นใจว่านวัตกรรมที่ได้รับการจดสิทธิบัตรทั้งหมดจะสอดคล้องและขับเคลื่อนวัตถุประสงค์ระยะยาวของคุณได้ อย่าปล่อยให้ความก้าวหน้าด้าน AI ของคุณไม่ได้รับการปกป้อง!

Sources of Reference

[1] https://www.venable.com/insights/publications/2023/11/artificial-intelligence-patent-trends
[2] https://chambers.com/articles/artificial-intelligence-and-patent-law-navigating-the-landscape-in-2023
[3] https://www.patentnext.com/2021/03/how-to-patent-an-artificial-intelligence-ai-invention-guidance-from-the-u-s-patent-office-uspto/
[4] https://www.iam-media.com/article/the-ai-patent-gold-rush-fortunes-hinge-ip-control
[5] https://ideausher.com/blog/generative-ai-tech-stack/

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ