International Website

5 ข้อควรทราบ สำหรับผู้ประกอบการไทย
ก่อนยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านระบบมาดริด

พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) เป็นระบบซึ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการไทยในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปยังต่างประเทศ โดยผู้ขอจดทะเบียนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปยังประเทศที่เป็นภาคีพิธีสารมาดริด จำนวน 100 ประเทศทั่วโลก

โดย IDG ได้สรุป 5 ข้อสำคัญที่ท่านควรทราบก่อนยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านระบบมาดริด ดังนี้

1. ยื่นคำขอจดทะเบียนในประเทศไทย

พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) กำหนดว่าจะต้องมีการยื่นคำขอจดทะเบียนหรือได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้วในประเทศต้นทาง (มี “Basic Application” หรือ “Basic Registration”) ดังนั้น หากท่านยังไม่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในประเทศไทยก็ยังไม่สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านพิธีสารมาดริดได้

2. เลือกประเทศปลายทาง

แม้การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านพิธีสารมาดริดจะเป็นแบบ “international” แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับความคุ้มครองในทุกประเทศทั่วโลก การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านพิธีสารมาดริดจะต้องเลือกประเทศปลายทางที่ต้องการขอรับความคุ้มครอง โดยเลือกได้เฉพาะประเทศที่ลงนามเป็นภาคีสมาชิกความตกลงมาดริด (Madrid Agreement) และพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) เท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศปลายทางที่ท่านต้องการขอรับความคุ้มครองได้ลงนามเป็นภาคีสมาชิกเรียบร้อยแล้ว โดยท่านสามารถ คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อประเทศ

3. เตรียมรายการสินค้า/บริการ

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยปกติจะต้องมีการระบุรายการสินค้าหรือบริการที่ประสงค์จะจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้านั้นๆ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านพิธีสารมาดริดก็เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ การระบุรายการสินค้าหรือบริการควรระบุให้สอดคล้องกับรายการสินค้าหรือบริการในประเทศอื่นๆ ที่ต้องการขอรับความคุ้มครองด้วย ที่สำคัญคือควรระบุให้ครอบคลุมมากที่สุด แต่ไม่ควรระบุรายการสินค้าหรือบริการที่กว้างกว่ารายการสินค้าหรือบริการที่ระบุไว้ใน Basic Application หรือ Basic Registration เพราะอาจะเป็นเหตุให้นายทะเบียนของประเทศปลายทางมีคำสั่งปฏิเสธการรับจดทะเบียนได้

4. เตรียมค่าธรรมเนียมให้พร้อม

การยื่นคำขอจดทะเบียนภายใต้พิธีสารมาดริด กรณีที่เครื่องหมายการค้าที่คำขอจดทะเบียนเป็นสีขาวดำจะมีค่าธรรมเนียมพื้นฐาน (Basic Fee) ในอัตรา 653 สวิสฟรังก์ หรือ 903 สวิสฟรังก์ สำหรับเครื่องหมายการค้าที่เป็นสี ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมสำหรับการขอรับความคุ้มครองในแต่ละประเทศ (Individual Fee) โดยท่านสามารถ คลิกที่นี่ เพื่อศึกษารายละเอียดค่าธรรมเนียม

5. ศึกษาระเบียบและข้อบังคับ

ข้อดีของการจดทะเบียนภายใต้พิธีสารมาดริดคือความสะดวกและรวดเร็ว เนื่องจากยื่นคำขอเดียวเพียงคำขอเดียว ใช้ภาษาเดียว และชำระค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียวต่อสำนักงานแห่งเดียว แทนที่จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนในหลายประเทศ หลายคำขอ หลายภาษา และชำระค่าธรรมเนียมแยกจากกัน อย่างไรก็ตาม การพิจารณารับจดทะเบียนในประเทศปลายทางที่ท่านขอรับความคุ้มครองยังคงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนายทะเบียนในประเทศนั้นๆ ดังนั้น การสืบค้นความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าและการศึกษาระเบียบและข้อบังคับในประเทศปลายทางจึงยังคงมีความสำคัญต่อการประเมินโอกาสในการรับจดทะเบียนในประเทศปลายทางแต่ละประเทศ

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

  • 02-011-7161 ต่อ 104 (ฝ่ายเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ)
  • อีเมล tm@idgthailand.com
  • line@: @idgthailand

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

5 ข้อควรทราบ สำหรับผู้ประกอบการไทย
ก่อนยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านระบบมาดริด

พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) เป็นระบบซึ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการไทยในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปยังต่างประเทศ โดยผู้ขอจดทะเบียนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปยังประเทศที่เป็นภาคีพิธีสารมาดริด จำนวน 100 ประเทศทั่วโลก

โดย IDG ได้สรุป 5 ข้อสำคัญที่ท่านควรทราบก่อนยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านระบบมาดริด ดังนี้

1. ยื่นคำขอจดทะเบียนในประเทศไทย

พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) กำหนดว่าจะต้องมีการยื่นคำขอจดทะเบียนหรือได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้วในประเทศต้นทาง (มี “Basic Application” หรือ “Basic Registration”) ดังนั้น หากท่านยังไม่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในประเทศไทยก็ยังไม่สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านพิธีสารมาดริดได้

2. เลือกประเทศปลายทาง

แม้การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านพิธีสารมาดริดจะเป็นแบบ “international” แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับความคุ้มครองในทุกประเทศทั่วโลก การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านพิธีสารมาดริดจะต้องเลือกประเทศปลายทางที่ต้องการขอรับความคุ้มครอง โดยเลือกได้เฉพาะประเทศที่ลงนามเป็นภาคีสมาชิกความตกลงมาดริด (Madrid Agreement) และพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) เท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศปลายทางที่ท่านต้องการขอรับความคุ้มครองได้ลงนามเป็นภาคีสมาชิกเรียบร้อยแล้ว โดยท่านสามารถ คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อประเทศ

3. เตรียมรายการสินค้า/บริการ

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยปกติจะต้องมีการระบุรายการสินค้าหรือบริการที่ประสงค์จะจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้านั้นๆ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านพิธีสารมาดริดก็เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ การระบุรายการสินค้าหรือบริการควรระบุให้สอดคล้องกับรายการสินค้าหรือบริการในประเทศอื่นๆ ที่ต้องการขอรับความคุ้มครองด้วย ที่สำคัญคือควรระบุให้ครอบคลุมมากที่สุด แต่ไม่ควรระบุรายการสินค้าหรือบริการที่กว้างกว่ารายการสินค้าหรือบริการที่ระบุไว้ใน Basic Application หรือ Basic Registration เพราะอาจะเป็นเหตุให้นายทะเบียนของประเทศปลายทางมีคำสั่งปฏิเสธการรับจดทะเบียนได้

4. เตรียมค่าธรรมเนียมให้พร้อม

การยื่นคำขอจดทะเบียนภายใต้พิธีสารมาดริด กรณีที่เครื่องหมายการค้าที่คำขอจดทะเบียนเป็นสีขาวดำจะมีค่าธรรมเนียมพื้นฐาน (Basic Fee) ในอัตรา 653 สวิสฟรังก์ หรือ 903 สวิสฟรังก์ สำหรับเครื่องหมายการค้าที่เป็นสี ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมสำหรับการขอรับความคุ้มครองในแต่ละประเทศ (Individual Fee) โดยท่านสามารถ คลิกที่นี่ เพื่อศึกษารายละเอียดค่าธรรมเนียม

5. ศึกษาระเบียบและข้อบังคับ

ข้อดีของการจดทะเบียนภายใต้พิธีสารมาดริดคือความสะดวกและรวดเร็ว เนื่องจากยื่นคำขอเดียวเพียงคำขอเดียว ใช้ภาษาเดียว และชำระค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียวต่อสำนักงานแห่งเดียว แทนที่จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนในหลายประเทศ หลายคำขอ หลายภาษา และชำระค่าธรรมเนียมแยกจากกัน อย่างไรก็ตาม การพิจารณารับจดทะเบียนในประเทศปลายทางที่ท่านขอรับความคุ้มครองยังคงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนายทะเบียนในประเทศนั้นๆ ดังนั้น การสืบค้นความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าและการศึกษาระเบียบและข้อบังคับในประเทศปลายทางจึงยังคงมีความสำคัญต่อการประเมินโอกาสในการรับจดทะเบียนในประเทศปลายทางแต่ละประเทศ

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

  • 02-011-7161 ต่อ 104 (ฝ่ายเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ)
  • อีเมล tm@idgthailand.com
  • line@: @idgthailand
crossmenuchevron-down