International Website

– ขายหรือผลิต –สินค้านวัตกรรมอย่างไร?ไม่ให้ไปละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

การค้าขาย ถือเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่มีมาในทุกยุคทุกสมัย แต่รูปแบบอาจจะแตกต่างกันไปตามบริบทของสังคม โดยผ่านคนกลางที่ทำหน้าที่กระจายสินค้าและบริการ ซึ่งสินค้าโดยส่วนใหญ่มักมีการแข่งขันทางการตลาดจากผู้ขายหลายราย

ดังนั้นกลยุทธ์ในการแข่งขันของผู้เล่นรายใหม่ๆ ในตลาดในยุคปัจจุบัน จึงหันมาขาย “ไอเดีย” กันมากขึ้น ซึ่งเจ้าคำว่า “ไอเดีย” นี่แหละค่ะที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับผู้ขายหน้าใหม่มานักต่อนักแล้ว เช่น “ไอเดียในการขายรูปแบบใหม่” “ไอเดียในการทำธุรกิจ”, “ไอเดียการผลิตสินค้าชนิดใหม่” ฯลฯ ในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงประเด็นที่ควรระมัดระวังในการผลิตสินค้านวัตกรรมกันค่ะ

อิสระในการดำเนินการ หมายถึง อิสระในการดำเนินธุรกิจโดยไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น แม้ว่าจะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้ว แต่หากสิทธิที่ได้รับมีความใหม่เฉพาะในส่วนที่เป็นการพัฒนาต่อยอดจากเทคโนโลยีหลักของงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้ว และได้จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรไว้ ผู้ที่ต้องการผลิต/ขายสินค้าดังกล่าว จำเป็นที่จะต้องขออนุญาตใช้สิทธิจากผู้ที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีหลัก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการแจ้งเตือน หรือฟ้องละเมิดในภายหลังได้

ในการขายสินค้านวัตกรรม แม้ว่าจะมีการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรเอาไว้แล้ว ยังไม่ได้เป็นสิ่งการันตีว่าเราจะสามารถขายสินค้าดังกล่าวได้โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เนื่องจากในกรณีที่ขอรับความคุ้มครองเป็นอนุสิทธิบัตร ซึ่งเป็นงานที่พัฒนาขึ้นจากงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้ว และมีส่วนของงานประดิษฐ์ที่มีความใหม่ จึงจะสามารถขอรับความคุ้มครองเป็นอนุสิทธิบัตรได้ อย่างไรก็ตามในการผลิต/ขายสินค้าในท้องตลาดนั้น จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบอิสระในการดำเนินการด้วย

โดยทาง IDG มีบริการสืบค้นงานประดิษฐ์เพื่อตรวจสอบอิสระในการดำเนินการ (Freedom to operate search) ให้กับท่านที่สนใจ หรือไม่แน่ใจว่าสินค้าที่ผลิต/ขายอยู่นั้น สามารถขายได้หรือไม่ เพื่อช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการละเมิด และอาจก่อให้เกิดไอเดียใหม่ๆ ในการต่อยอดธุรกิจได้ต่อไปค่ะ

ทั้งนี้หากท่านที่สนใจใช้บริการสืบค้นอิสระในการดำเนินการ สามารถติดต่อฝ่ายสิทธิบัตร โทร. 02-011-7161 ต่อ 301-304 ค่ะ

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

– ขายหรือผลิต –สินค้านวัตกรรมอย่างไร?ไม่ให้ไปละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

การค้าขาย ถือเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่มีมาในทุกยุคทุกสมัย แต่รูปแบบอาจจะแตกต่างกันไปตามบริบทของสังคม โดยผ่านคนกลางที่ทำหน้าที่กระจายสินค้าและบริการ ซึ่งสินค้าโดยส่วนใหญ่มักมีการแข่งขันทางการตลาดจากผู้ขายหลายราย

ดังนั้นกลยุทธ์ในการแข่งขันของผู้เล่นรายใหม่ๆ ในตลาดในยุคปัจจุบัน จึงหันมาขาย “ไอเดีย” กันมากขึ้น ซึ่งเจ้าคำว่า “ไอเดีย” นี่แหละค่ะที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับผู้ขายหน้าใหม่มานักต่อนักแล้ว เช่น “ไอเดียในการขายรูปแบบใหม่” “ไอเดียในการทำธุรกิจ”, “ไอเดียการผลิตสินค้าชนิดใหม่” ฯลฯ ในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงประเด็นที่ควรระมัดระวังในการผลิตสินค้านวัตกรรมกันค่ะ

อิสระในการดำเนินการ หมายถึง อิสระในการดำเนินธุรกิจโดยไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น แม้ว่าจะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้ว แต่หากสิทธิที่ได้รับมีความใหม่เฉพาะในส่วนที่เป็นการพัฒนาต่อยอดจากเทคโนโลยีหลักของงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้ว และได้จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรไว้ ผู้ที่ต้องการผลิต/ขายสินค้าดังกล่าว จำเป็นที่จะต้องขออนุญาตใช้สิทธิจากผู้ที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีหลัก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการแจ้งเตือน หรือฟ้องละเมิดในภายหลังได้

ในการขายสินค้านวัตกรรม แม้ว่าจะมีการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรเอาไว้แล้ว ยังไม่ได้เป็นสิ่งการันตีว่าเราจะสามารถขายสินค้าดังกล่าวได้โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เนื่องจากในกรณีที่ขอรับความคุ้มครองเป็นอนุสิทธิบัตร ซึ่งเป็นงานที่พัฒนาขึ้นจากงานที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้ว และมีส่วนของงานประดิษฐ์ที่มีความใหม่ จึงจะสามารถขอรับความคุ้มครองเป็นอนุสิทธิบัตรได้ อย่างไรก็ตามในการผลิต/ขายสินค้าในท้องตลาดนั้น จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบอิสระในการดำเนินการด้วย

โดยทาง IDG มีบริการสืบค้นงานประดิษฐ์เพื่อตรวจสอบอิสระในการดำเนินการ (Freedom to operate search) ให้กับท่านที่สนใจ หรือไม่แน่ใจว่าสินค้าที่ผลิต/ขายอยู่นั้น สามารถขายได้หรือไม่ เพื่อช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการละเมิด และอาจก่อให้เกิดไอเดียใหม่ๆ ในการต่อยอดธุรกิจได้ต่อไปค่ะ

ทั้งนี้หากท่านที่สนใจใช้บริการสืบค้นอิสระในการดำเนินการ สามารถติดต่อฝ่ายสิทธิบัตร โทร. 02-011-7161 ต่อ 301-304 ค่ะ

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

crossmenuchevron-down