IDG Academy คือหน่วยงานหนึ่งของ IDG ที่มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งด้านเครื่องหมายการค้า, สิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์, ตลอดจนการออกแบบนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหรือบริการของท่าน อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปปรับใช้ในการวางแผนพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ หรือกำหนดกลยุทธ์ในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยความมุ่งมั่นที่กล่าวไว้ข้างต้นนี้ เราจึงได้สร้างสรรค์หลักสูตรอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบครบวงจร ที่เหมาะสำหรับการจัดอบรมภายในองค์กรและผู้ที่สนใจทั่วไป ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ได้อย่างสูงสุด

In-House Training Course

Basics IP


หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ที่สามารถออกแบบให้เข้ากับรูปแบบธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ

IP Integration


โครงการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

Applying Patent Searching Technique


เทคนิคการประยุกต์ใช้เทคนิคการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร เพื่อการวิจัยพัฒนาและต่อยอดทางธุรกิจ จากฐานข้อมูลสิทธิบัตรฟรี

Unlocking Successful Trademark Strategy


หลักสูตรเทคนิคการเพิ่มมูลค่าเครื่องหมายการค้า สู่การเป็น Sustainable Living Brand

Public Course

INNOVATION WHITESPACE (Workshop)
คอร์สอบรม “การหาช่องว่างทางนวัตกรรม” ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์สิทธิบัตร Patsnap Analytics


พฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Trend Driven Innovation for Health & Beauty Industry
วิเคราะห์เทรนด์ผู้บริโภคในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและความงาม


ศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 @ GlowFish Co-Working Space กรุงเทพฯ

/by

สัมมนาฟรี! กลยุทธ์การปกป้องแบรนด์ด้วยเครื่องหมายการค้า (โซนภาคอีสาน)

โครงการอบรมสัมนา "กลยุทธ์การปกป้องแบรนด์ด้วยเครื่องหมายการค้า" โครงการที่จะช่วยสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ ในภาคอีสาน ให้มีความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญ เรื่องเครื่องหมายการค้า เหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการ, นักพัฒนาธุรกิจ, นักการตลาด ..

Snack-Chat-Share Community แห่งใหม่ของคน IP

/by

SCS #7 : Love Algorithm ความรักและการพยากรณ์ความก้าวหน้าทางธุรกิจ

เปิดให้ลงทะเบียนฟรี! แล้ววันนี้ กับกิจกรรม IDG Snack Chat Share ครั้งที่ 7 โดยในครั้งนี้ IDG ขอต้อนรับเดือนแห่งความรัก ด้วยเรื่องราวแห่งศาสตร์การพยากรณ์ของ คุณก้อย Love Algorithm เรื่อง "ความรักและการพยากรณ์ความก้าวหน้าทางธุรกิจ" ..

Seminar Schedule

2019

 • 1 Feb.

  กลยุทธ์การปกป้องแบรนด์ด้วยเครื่องหมายการค้า วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องสัมมนา โรงแรมนาถศิริ จ.อุบลราชธานี

 • 13 Feb.

  Snack-Chat-Share #7 : Love Algorithm วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณสำนักงานใหญ่ IDG

 • 22 Feb.

  Trend Driven Innovation for Health & Beauty Industry วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 @ GlowFish Co-Working Space กรุงเทพฯ

 • 14 Mar.

  INNOVATION WHITESPACE (Workshop) คอร์สอบรม “การหาช่องว่างทางนวัตกรรม” ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์สิทธิบัตร Patsnap Analytics วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2020

Activities

/by

Highlight งาน Trend-Driven Innovation for H&B Industry

จบลงไปแล้วอีกหนึ่งรุ่นนะครับ กับคอร์สอบรม Workshop การวิเคราะห์เทรนด์ผู้บริโภค Trend Driven Innovation ซึ่งในครั้งนี้เราเลือกเจาะเทรนด์สำหรับอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและความงาม ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการขับเคลื่อนธุรกิจด้านสุขภาพและความงามให้ผู้ประกอบการไทย ..

ตัวอย่างหน่วยงานที่ผ่านการอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญากับเรา

 

Call Now! Chat Now!

© Copyright 2013-2017 Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd.