International Website
จดมาดริด #1 : ระบบมาดริด..คืออะไร?

จดมาดริด (Madrid)

– PART 1 –


ระบบมาดริดคืออะไร?

ในยุคปัจจุบันที่ผู้ประกอบการไทยมีกำลังในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ ผ่านการขับเคลื่อนและผลักดันจากทั้งหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน จนทำให้สินค้าและบริการจากประเทศไทยครองใจผู้คนจากทั่วโลก และมีความต้องการของตลาดมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไม่ต้องสงสัย ทำให้การปกป้องแบรนด์ในต่างประเทศ ไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่หรือไกลตัวอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนการทำธุรกิจในต่างประเทศ และควรวางแผนไว้แต่เนิ่นๆ เพราะการจดทะเบียนในแต่ละประเทศก็มีความยากง่ายแตกต่างกันไป

แต่ปัจจุบัน ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ พิธีสารกรุงมาดริด (Madrid Protocol) ว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด หรือที่เรียกกันว่า “จดมาดริด” ซึ่งทุกท่านคงพอได้ยินกันมาบ้างแล้ว แต่หลายท่านก็คงยังลังเลหรือมีคำถามคาใจเกี่ยวกับระบบทางเลือกนี้ วันนี้ IDG จึงขออาสาเป็นผู้ตอบข้อสงสัยต่างๆ โดยมาเริ่มกันจากสิ่งที่ควรรู้ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเลือกยื่นจดมาดริด

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด มีสถานะเป็นเหมือนระบบการจดทะเบียนคู่ขนาน เป็นทางเลือกหนึ่งที่ไม่ได้เข้ามาแทนที่การจดทะเบียนในต่างประเทศผ่านการยื่นคำขอโดยตรงไปยังสำนักเครื่องหมายการค้าของประเทศนั้นๆ แต่เป็นระบบที่มีข้อดีกว่าดังนี้

  • อำนวยความสะดวกช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอจดทะเบียน ที่ตั้งใจจะบุกตลาดต่างประเทศหลายๆ ประเทศพร้อมกัน ด้วยที่ระบบมาดริดมีรูปแบบเฉพาะตัวที่อนุญาตให้ผู้ขอจดทะเบียน ยื่นคำขอผ่านสำนักเครื่องหมายการค้าของสำนักงานต้นกำเนิดหรือผ่านประเทศไทยได้
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะไม่ต้องตั้งตัวแทนเครื่องหมายการค้าในแต่ละประเทศ และด้วยที่เป็นการยื่นผ่านหน่วยงานกลาง คือ สำนักเครื่องหมายการค้าไทย และ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)
  • ง่ายต่อการติดตามและบริหารจัดการคำขอการจดทะเบียนด้วยระบบมาดริด ไม่จำเป็นจะต้องคอยจดบันทึกข้อมูลวันที่ยื่นคำขอหรือเลขที่คำขอแต่ละประเทศให้ยุ่งยาก

การจดทะเบียนด้วยระบบมาดริด ผู้ขอ จะต้องมีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในประเทศไทยก่อน เรียกว่า คำขอพื้นฐาน (Basic Application) หรือเคยได้รับจดทะเบียนในประเทศไทยมาแล้ว เรียกว่า ทะเบียนพื้นฐาน (Basic Registration) โดยจะใช้เลขคำขอ หรือทะเบียนนั้น มาอ้างอิงเป็นคำขอระหว่างประเทศต่อไป

นอกจากนั้น ข้อจำกัดสำคัญที่ควรทราบ คือ คำขอระหว่างประเทศผ่านระบบมาดริด จะต้องมีข้อมูลถูกต้องตรงกันกับคำขอ/ทะเบียนพื้นฐานเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นชื่อและที่อยู่ผู้ขอ ชื่อหรือภาพเครื่องหมายการค้า ตลอดจนจำพวกและรายการสินค้า/บริการ โดยผู้ขอจะไม่สามารถระบุเกินกว่าที่มีในคำขอ/ทะเบียนพื้นฐานได้ ซึ่งข้อนี้ควรจะพิจารณาให้ดีก่อนการยื่นคำขอมาดริด เพราะโดยส่วนมาก ผู้ประกอบการหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้ามักจะจดทะเบียนในประเทศไทยโดยระบุรายการสินค้าจำนวนไม่มาก เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าธรรมเนียมของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรณีเช่นนี้ ก็จะกระทบต่อขอบเขตรายการสินค้าที่สามารถระบุในคำขอมาดริดด้วยเช่นกัน

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้
จดมาดริด #1 : ระบบมาดริด..คืออะไร?

จดมาดริด (Madrid)

– PART 1 –


ระบบมาดริดคืออะไร?

ในยุคปัจจุบันที่ผู้ประกอบการไทยมีกำลังในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ ผ่านการขับเคลื่อนและผลักดันจากทั้งหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน จนทำให้สินค้าและบริการจากประเทศไทยครองใจผู้คนจากทั่วโลก และมีความต้องการของตลาดมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไม่ต้องสงสัย ทำให้การปกป้องแบรนด์ในต่างประเทศ ไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่หรือไกลตัวอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนการทำธุรกิจในต่างประเทศ และควรวางแผนไว้แต่เนิ่นๆ เพราะการจดทะเบียนในแต่ละประเทศก็มีความยากง่ายแตกต่างกันไป

แต่ปัจจุบัน ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ พิธีสารกรุงมาดริด (Madrid Protocol) ว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด หรือที่เรียกกันว่า “จดมาดริด” ซึ่งทุกท่านคงพอได้ยินกันมาบ้างแล้ว แต่หลายท่านก็คงยังลังเลหรือมีคำถามคาใจเกี่ยวกับระบบทางเลือกนี้ วันนี้ IDG จึงขออาสาเป็นผู้ตอบข้อสงสัยต่างๆ โดยมาเริ่มกันจากสิ่งที่ควรรู้ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเลือกยื่นจดมาดริด

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด มีสถานะเป็นเหมือนระบบการจดทะเบียนคู่ขนาน เป็นทางเลือกหนึ่งที่ไม่ได้เข้ามาแทนที่การจดทะเบียนในต่างประเทศผ่านการยื่นคำขอโดยตรงไปยังสำนักเครื่องหมายการค้าของประเทศนั้นๆ แต่เป็นระบบที่มีข้อดีกว่าดังนี้

  • อำนวยความสะดวกช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอจดทะเบียน ที่ตั้งใจจะบุกตลาดต่างประเทศหลายๆ ประเทศพร้อมกัน ด้วยที่ระบบมาดริดมีรูปแบบเฉพาะตัวที่อนุญาตให้ผู้ขอจดทะเบียน ยื่นคำขอผ่านสำนักเครื่องหมายการค้าของสำนักงานต้นกำเนิดหรือผ่านประเทศไทยได้
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะไม่ต้องตั้งตัวแทนเครื่องหมายการค้าในแต่ละประเทศ และด้วยที่เป็นการยื่นผ่านหน่วยงานกลาง คือ สำนักเครื่องหมายการค้าไทย และ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)
  • ง่ายต่อการติดตามและบริหารจัดการคำขอการจดทะเบียนด้วยระบบมาดริด ไม่จำเป็นจะต้องคอยจดบันทึกข้อมูลวันที่ยื่นคำขอหรือเลขที่คำขอแต่ละประเทศให้ยุ่งยาก

การจดทะเบียนด้วยระบบมาดริด ผู้ขอ จะต้องมีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในประเทศไทยก่อน เรียกว่า คำขอพื้นฐาน (Basic Application) หรือเคยได้รับจดทะเบียนในประเทศไทยมาแล้ว เรียกว่า ทะเบียนพื้นฐาน (Basic Registration) โดยจะใช้เลขคำขอ หรือทะเบียนนั้น มาอ้างอิงเป็นคำขอระหว่างประเทศต่อไป

นอกจากนั้น ข้อจำกัดสำคัญที่ควรทราบ คือ คำขอระหว่างประเทศผ่านระบบมาดริด จะต้องมีข้อมูลถูกต้องตรงกันกับคำขอ/ทะเบียนพื้นฐานเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นชื่อและที่อยู่ผู้ขอ ชื่อหรือภาพเครื่องหมายการค้า ตลอดจนจำพวกและรายการสินค้า/บริการ โดยผู้ขอจะไม่สามารถระบุเกินกว่าที่มีในคำขอ/ทะเบียนพื้นฐานได้ ซึ่งข้อนี้ควรจะพิจารณาให้ดีก่อนการยื่นคำขอมาดริด เพราะโดยส่วนมาก ผู้ประกอบการหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้ามักจะจดทะเบียนในประเทศไทยโดยระบุรายการสินค้าจำนวนไม่มาก เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าธรรมเนียมของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรณีเช่นนี้ ก็จะกระทบต่อขอบเขตรายการสินค้าที่สามารถระบุในคำขอมาดริดด้วยเช่นกัน

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

crossmenuchevron-down