ลูกค้า

บริษัท ชัยศิริวัฒน์ กรุ๊ป จำกัด


งานของเรา
ออกแบบเครื่องหมายการค้า “ชัยศิริวัฒน์”

รายละเอียด
ร้านวัสดุก่อสร้างครบวงจร เก่าแก่ ในจังหวัดราชบุรี ที่ต้องการปรับปรุงภาพลักษณ์ ให้เป็นสากลมากขึ้น ขยายกลุ่มลูกค้าจากเดิมเป็นลูกค้าในท้องที่
และสามารถ ดึงกลุ่มลูกค้าใหม่ทั้งช่างรับเหมาและผู้ที่ต้องการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านอาคารที่พักเอง ทางทีมออกแบบการสื่อสาร IDG จึงดำเนินการค้นหา
ความหมายที่ต้องการสื่อสารที่ซ่อนอยู่ ภายใต้ชื่อ “ชัยศิริวัฒน์” สร้างจุดจดจำโดยดำเนินการแยกชื่อคำให้สั้น กระชับไม่ซับซ้อน จึงเป็นที่มาของตัวอักษร
“ช” ที่ออกแบบให้โครงสร้างตัวอักษรมีความมั่นคง และสามารถมองเป็นภาพโซ่คล้อง ที่แทนความหมายเชื่อม ระหว่างผู้ให้บริการและลูกค้าอย่างเป็นกันเองแบบญาติมิตร
ซึ่งเป็นจุดเด่น ของร้านเดิมในรุ่นที่ 1

ข้อมูลติดต่อ
Website : www.chaisiriwat.com

Email:contact@chaisiriwat.com

ลักษณะที่โดดเด่น

  • ความน่าเชื่อถือ
  • สร้างอัตลักษณ์แบบไทยที่สื่อสารได้แบบสากล