International Website

ออกแบบและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Double S Reperfect

ลูกค้า
Double S
งานของเรา
ออกแบบโลโก้สำหรับธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม ตามหลักเกณฑ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พร้อมจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าและบริการ
รายละเอียด
ความสามารถที่ใช้ Adobe Illustrator ความรู้ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า การวิเคราะห์ความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า
crossmenuchevron-down