ลูกค้า
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนแบรนด์  DOWBLE W

งานของเรา
ออกแบบเครื่องหมายการค้า DOWBLE W

รายละอียด
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน DOWBLE W เป็นผลิตภัณฑ์จาก สแตนเลสเกรดคุณภาพ ในขั้นตอนการออกแบบโลโก้ ทีมออกแบบได้นำเสนอแนวทางที่จะขับเน้น ผลิตภัณฑ์และวัสดุที่แข็งแรงทนทานโดยนำภาพสัญลักษณ์เครื่องหมายถูก 3 เครื่องหมาย นำมาเรียงซ้อนกัน ให้เกิดเป็นตัวอักษร W เป็นภาพสัญลักษณ์หลักของแบรนด์ โลโก้ที่ได้มาจึงได้แสดงความหมายซ่อนเร้น ที่เป็นเครื่องหมายถูก หมายถึง คุณภาพที่ดีของสินค้า และยังเป็น ตัวอักษร W ที่ต้องการให้เป็นที่จดจำ