ลูกค้า
Innovative Filtration Technology Co., Ltd.


งานของเรา
จดสิทธิบัตรกระบวนการเคลือบสารสกัดจากเปลือกมังคุดบนเส้นใยต่างๆ และออกแบบลวดลายบนบรรจุภัณฑ์หน้ากากอนามัย GermGuard


ความสามารถที่ใช้

  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • การวาดภาพ Vector
  • การวิเคราะห์และออกแบบลวดลายบนบรรจุภัณฑ์
  • การร่างคำขอและจดสิทธิบัตรกระบวนการเคลือบสารสกัดจากเปลือกมังคุดบนเส้นใยต่างๆ