ลูกค้า
บริษัท กรีนทาวน์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด


งานของเรา
ออกแบบเครื่องหมายการค้า  “Gwall” และ “Gformwork


ลักษณะที่โดดเด่น

  • ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่เน้นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • การใช้สไตล์งานออกแบบที่เป็นสากลซ่อนสัญลักษณ์ที่สื่อสารความหมายของผลิตภัณฑ์
  • สร้างความเชื่อมโยงของ 2 แบรนด์สินค้า ที่เป้นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเดียวกัน