ลูกค้า
บริษัท โฮม เอ็กซ์เพิร์ท (เอเชีย) จำกัด


งานของเรา
สืบค้นความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าจากฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ออกแบบโลโก้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า และดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า