ลูกค้า
Mahachaiงานของเรา
ออกแบบเครื่องหมายการค้า Mahachai


รายละอียด

  • ขายไก่และอาหารทะเล
  • เกิดจากการตัดทอนรูปทรงไก่่ให้ดู ทันสมัยและรวมกับตัวอักษรที่ดูสมัยใหม่ ทำให้
    ตัว logo ออกมาดูจดจำง่ายเเละสวยงาม