ลูกค้า

Komatsu Electric Industry Co.,Ltd


งานของเรา
ออกแบบ Mascot Komatsu Electric
รายละเอียด
Komatsu Electric คือผู้นำธุรกิจด้านประตูอัตโนมัติจากประเทศญี่ปุ่น จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ประตูอัตโนมัติจากทางบริษัท
ถูกผสมผสาน นวัตกรรมต่างๆเข้าไปพัฒนา เช่น รูปแบบประตูที่ป้องกัน ยุง และแมลงต่างๆ อีกทั้งทางบริษัทยังมีสถาบันวิจัยธรรมชาติและมนุษย์ศาสตร์
ที่จะประสานความร่วมมือสร้างให้ธุรกิจดำเนินไปด้วยหลัก สิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดีขึ้นของมนุษย์ ทั้งนี้ทางบริษัท IDG ได้รับความไว้วางใจ
ให้ทำหน้าที่ออกแบบ มาสคอตสำหรับสินค้าประตูอัตโนมัติ เพื่อที่จะเป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์ สื่อสารโดยตรงให้กับผู้บริโภค ผ่านบุคคลิก
ที่มีความน่ารักสดใสเป็นกันเอง มอบความรู้ความเข้าใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ ผ่านสื่อต่างๆของบริษัทต่อไป   แนวคิดหลักในการออกแบบมาสคอตนี้
ได้คำนึงถึงธรรมชาติความเป็นมนุษย์ โดยได้ออกแบบให้ตัวประตูอัตโนมัติเอง มีบุคลิกหน้าตา แขน ขา และมือ ให้เหมือนมนุษย์ สร้างให้ผู้พบเห็น
ได้รู้สึก เหมือนพบเจอ เพื่อนที่จะให้ความรู้แนะนำ เกี่ยวกับข้อมูลของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลติดต่อ
www.komatsuelec.co.jp/eng
www.komatsuelec.co.th

ลักษณะที่โดดเด่น

  • เลือกใช้ตัวสินค้าประตูอัตโนมัติ มาเป็น Mascot เพิ่มความเป็นมิตรและเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น
  • สร้าง Mascot ที่มีลักษณะท่าทางที่สดใส