ลูกค้า

บริษัท เค.เอ็ม.บิสซิเนส พลัส จำกัด


งานของเรา
ออกแบบเครื่องหมายการค้า “MOUbaby”

ลักษณะที่โดดเด่น

  • สัญลักษณ์ที่สื่อถึงผลิตภัณฑ์สินค้าสำหรับเด็ก
  • ง่ายต่อการจดจำผสมผสานการออกแบบ Character มาใช้กับงานโลโก้