ลูกค้า
Pheonix Food Import Export Co., ltd.


งานของเรา
ออกแบบออกแบบ Company Profile เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและสินค้าของบริษัทโดยใช้ข้อมูลที่มีให้ และทำการคัดเลือกพร้อมตัดต่อภาพประกอบ


ความสามารถที่ใช้

  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • การตัดต่อและตกแต่งภาพ
  • การออกแบบให้สามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ความรู้เกี่ยวกับระบบการพิมพ์