ลูกค้า
Seco Asphalt Co., Ltd.

งานของเรา
ออกแบบและพิมพ์รูปเล่ม company profile ของบริษัท


ความสามารถที่ใช้

  • Adobe Illustrator
  • Adobe Photoshop
  • การตัดต่อและตกแต่งภาพสำหรับงานออกแบบสิ่งพิมพ์
  • ความรู้เกี่ยวกับระบบการพิมพ์สี