ลูกค้า
บริษัท Natgro International Co.,Ltd.

งานของเรา
ออกแบบเครื่องหมายการค้า  “สิปปะ” สำหรับผลิตภัณฑ์กาแฟ