ลูกค้า
บริษัท วิตตี้ โปรโมชั่น จำกัด


งานของเรา
ออกแบบลวดลายบนฉลากบรรจุภัณฑ์แบบสติ๊กเกอร์สำหรับผงผลไม้ 13 ชนิด


ความสามารถที่ใช้

  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • การวาดภาพ Vector
  • การวิเคราะห์และออกแบบลวดลายบนบรรจุภัณฑ์
  • การร่างคำขอและจดสิทธิบัตรกระบวนการผลิตผงผลไม้