ลูกค้า
แบรนด์ WINDSOR Academic Centerงานของเรา
ออกแบบเครื่องหมายการค้า WINDSOR Academic Center


รายละอียด
เป็นสถาบันสอนภาษาต่างประเทศและคอร์สอบรมต่างๆ จึงใช้สัญลักษณ์ Speech Bubble แทนตัว O ที่หมายถึงการสื่อสาร การโต้ตอบ การพูดคุย