International Website

ออกแบบและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Yogichi

ลูกค้า
คุณสุทธิพงษ์ กิตติศรีไสว
งานของเรา
ออกแบบโลโก้สำหรับผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตสำหรับสัตว์เลี้ยง ตามหลักเกณฑ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พร้อมจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าและบริการ
รายละเอียด
ความสามารถที่ใช้ Adobe Illustrator ความรู้ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า การวิเคราะห์ความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า
crossmenuchevron-down