IDG PATENT

การปกป้องนวัตกรรม
ด้วยการจดสิทธิบัตร

Patent Search

สืบค้น ประเมินความเป็นไปได้
ในการเป็นสิทธิบัตร

Thailand Patent
Registration

การยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร
ภายในประเทศครบวงจร

Global Patent
Registration

การยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร
ต่างประเทศและระบบ PCT

TECHNOLOGY
ANALYSIS

วิเคราะห์เทคโนโลยีด้วยข้อมูลสิทธิบัตร

giphy

IDG เราคือผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสิทธิบัตร

ทีมงานของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ยาวนานถึง 15 ปี
มีทีมงานตัวแทนสิทธิบัตรที่เข้าใจนวัตกรรมของคุณได้อย่างแท้จริงทั้งด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา รวมไปถึงนักออกแบบและทีมนักกฎหมายมืออาชีพที่ช่วยดูแลคุณในทุกขั้นตอน ทั้งการร่างคำขอสิทธิบัตร จัดทำภาพเขียน จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง สืบคันสิทธิบัตร ยื่นจดทะเบียน วิเคราะห์ วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ โดยการดำเนินงานที่ ครอบคลุมทั้งการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จดอนุสิทธิบัตร และจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการยื่นสิทธิบัตรผ่านระบบ PCT

อีกทั้งยังจัดการข้อมูลสิทธิบัตรของคุณอย่างเป็นระบบ และสามารถดำเนินการด้านกฎหมายหรือดำเนินการด้านการตลาดหลังการจดสิทธิบัตรได้อีกด้วย

PATENT SEARCH

บริการสืบค้นสิทธิบัตร

THAILAND PATENT REGISTRATION​

บริการจดทะเบียนสิทธิบัตร​

GLOBAL PATENT REGISTRATION​

บริการจดทะเบียนสิทธิบัตรทั่วโลก

TECHNOLOGY ANALYSIS

บริการวิเคราะห์สิทธิบัตร
และเทคโนโลยี​

ให้บริการด้วยความเป็นกันเอง
โดยมืออาชีพด้านสิทธิบัตร

ผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์ยาวนานถึง 15 ปี

ทีมงานด้านสิทธิบัตรของ IDG หลากหลายสาขาพร้อมดูแลคุณ: วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมการบินและอวกาศ, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมชีวการแพทย์, วิศวกรรมนาโนทคโนโลยี ด้านวัสดุ เทคโนโลยีชีวภาพและอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการเกษตร, วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ สาขาวาริชศาสตร์, นิติศาสตรบัณฑิต, ศิลปศาสตร์ คุณสามารถเชื่อมั่นได้ว่าเราเข้าใจงานของท่านจริง

financial broker explaning business data his client

“อยากรู้เรื่องใด ให้เราช่วยคุณ”

patent 101

สิทธิบัตรเบื้องต้น

สิทธิบัตรคืออะไร? มีกี่ประเภท? ต่างกันอย่างไรมีขั้นตอนอย่างไร
รวมเรื่องสิทธิบัตรเบื้องต้นที่ผู้ประกอบการควรรู้ก่อนจดสิทธิบัตร

การวิเคราะห์ข้อมูล
สิทธิบัตร

เพื่อให้ท่านเข้าใจถึงภาพรวมของเทคโนโลยี
หรือข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมหลากหลายมิติ

กระบวนการคัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากเอกสารสิทธิบัตรและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหลากหลายระดับและรูปแบบไม่ว่าจะเป็นระดับอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีนวัตกรรมนั้นๆ เพื่อให้ท่านเข้าใจถึงภาพรวมของเทคโนโลยีหรือข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมหลากหลายมิติ ทั้งระดับภายในประเทศ ระหว่างประเทศและทั่วโลก ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการวางแผนกลยุทธ์หรือการตัดสินใจทางธุรกิจในตลาด รวมถึงยกระดับเทคโนโลยีนวัตกรรมของท่านให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำในท้องตลาดนั้นๆ

1365

สอบถามข้อมูล

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ IDG
กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลถึงเรา
ทางเราจะติดต่อกลับทันทีที่ได้รับอีเมลดังกล่าวในเวลาทำการ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ IDG กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลถึงเรา
ทางเราจะติดต่อกลับทันทีที่ได้รับอีเมลดังกล่าวในเวลาทำการ

หรือท่านสามารถสแกน QR Code เพิ่มเพื่อน หรือเพิ่มเพื่อน
by ID : @idgthailand เพื่อติดต่อเราผ่าน
แอพพลิเคชั่น LINE ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

แบบฟอร์มติดต่อ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตร