International Website

Source : www.luxai.com

หุ่นยนต์ที่จะมาช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆ

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง :

เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้นทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเอเซีย ยุโรป หรืออเมริกา ต่างมีการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ

และเมื่อเดือนสิงหาคม 2018 ที่ผ่านมา บริษัทพัฒนาหุ่นยนต์ในลักเซมเบิร์ก ได้เปิดตัวหุ่นยนต์รุ่นใหม่ QTrobot หุ่นยนต์บำบัดของ LuxAi ที่ออกแบบมา เพื่อช่วยเหลือเด็กออทิสติก ด้วยการบำบัดผ่านการสื่อสาร ซึ่งการได้ตอบโต้กับหุ่นยนต์นี้ ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และความรู้สึกที่ดีแก่น้องๆ ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยอีกด้วยhttps://www.youtube.com/embed/pm9hdujxHp8?feature=oembed&wmode=opaque&rel=0

Source : www.youtube.com

Luxai เป็นบริษัทที่แยกตัวจาก University of Luxembourg มีวัตถุประสงค์ในการผลักดันเทคโนโลยี หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อประโยชน์ต่อผู้คน และดำเนินกิจการด้วยตัวเองได้ อีกทั้งยังสาารถนำงานวิจัยพัฒนาในภาคการศึกษามาดำเนินธุรกิจ เพื่อรองรับผู้บริโภคและผู้ใช้งานจริงในสังคม

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

Source : www.luxai.com

หุ่นยนต์ที่จะมาช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆ

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง :

เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้นทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเอเซีย ยุโรป หรืออเมริกา ต่างมีการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ

และเมื่อเดือนสิงหาคม 2018 ที่ผ่านมา บริษัทพัฒนาหุ่นยนต์ในลักเซมเบิร์ก ได้เปิดตัวหุ่นยนต์รุ่นใหม่ QTrobot หุ่นยนต์บำบัดของ LuxAi ที่ออกแบบมา เพื่อช่วยเหลือเด็กออทิสติก ด้วยการบำบัดผ่านการสื่อสาร ซึ่งการได้ตอบโต้กับหุ่นยนต์นี้ ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และความรู้สึกที่ดีแก่น้องๆ ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยอีกด้วยhttps://www.youtube.com/embed/pm9hdujxHp8?feature=oembed&wmode=opaque&rel=0

Source : www.youtube.com

Luxai เป็นบริษัทที่แยกตัวจาก University of Luxembourg มีวัตถุประสงค์ในการผลักดันเทคโนโลยี หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อประโยชน์ต่อผู้คน และดำเนินกิจการด้วยตัวเองได้ อีกทั้งยังสาารถนำงานวิจัยพัฒนาในภาคการศึกษามาดำเนินธุรกิจ เพื่อรองรับผู้บริโภคและผู้ใช้งานจริงในสังคม

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

crossmenuchevron-down