OUR BLOG

ชวนมาเรียนรู้ความหมาย 11 สัญลักษณ์ฉลากสิ่งแวดล้อม

Blog GrrenLabel 03 scaled 1

ทำไม? เราถึงต้องมาเรียนรู้ความหมายของ “ฉลากสิ่งแวดล้อม”

คำตอบก็คือ เพื่อสามารถที่จะนำทรัพยากรมาใช้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเอง ทั้งในมุมของผู้ประกอบการและมุมผู้บริโภค อีกทั้งสัญลักษณ์เหล่านี้ยังบ่งบอกถึง ความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของแบรนด์มากน้อยแค่ไหน โดยปัจจุบันสัญลักษณ์ที่บ่งถึงฉลากสิ่งแวดล้อม ถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภทหลายรูปแบบ ทั้งอิงกับระบบมาตรฐาน ISO และมาตรฐาน ของกลุ่มประเทศต่างๆ ในบทความนี้ เราจะขอนำเสนอ สัญลักษณ์เบื้องต้น ที่นิยมใช้กันทั่วไป และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลกันก่อน ซึ่งกลุ่มสัญลักษณ์แรกนี้ เรามักพบเห็นกันอย่างแพร่หลายบริเวณด้านท้ายของขวดนํ้าหรือภาชนะบรรจุพลาสติกประเภทต่างๆ ลองมาดูกันครับว่า ตัวเลขและตัวอักษรที่แสดงเหล่านั้น หมายถึงอะไรบ้าง

Blog GrrenLabel 02

 

Blog GrrenLabel 01

 

 1. PET หรือ PETE พลาสติกประเภท Polyethylene Teraphalate Ethylene หรือเรามักเรียกติดปากกันว่าขวดเพทสามารถนำมารีไซเคิล ขวดนํ้าพลาสติกชนิดขวดอ่อนหรือขวดซอฟต์ดริงค์ทั้งหลาย
 2. HDPE พลาสติก High DEnsity Polyethylene พบการนำไปใช้งานในถุงพลาสติกทั่วไปหรือภาชนะบรรจุโยเกริตประเภทต่างๆ
 3. PVC พลาสติกประเภท Polyvinyl Chloride สามารถนำกลับมาใช้เป้นบรรจุภัณฑ์สินค้าอาหาร ของเล่นพลาสติก หรือท่อพลาสติก
 4. LDPE พลาสติกประเภท Low Density Polythylene เป็นพลาสติกชนิกความหนาแน่นตํ่า สามารถนำมาทำเป็นถุงพลาสติกชนิดบาง ไม่ทนความร้อน
 5. PP พลาสติกประเภท Polypropylene สามารถนำกลับมาเป็นถุงร้อนใส่อาหาร หรือกล่องบรรจุอาหารสำหรับอุ่นไมโครเวฟ
 6. PS พลาสติกประเภท Polystrene สามารถนำกลับมาหลอมเป็นโฟม กล่อง ถ้วย และจาน
 7. OTHER คือพลาสติกชนิดอื่นๆที่อาจเกิดจากการผสมกันของพลาสติกหลากหลายประเภท ที่ไม่ใช่พลาสติก 6 ชนิดก่อนหน้าที่กล่าวถึงมักจะนำมาผลิตเป็นถุงขยะ กระสอบปุ๋ย
  สัญลักษณ์อีกกลุ่มที่เราจะแนะนำให้รู้จักคือ กลุ่มที่แสดงการกระตุ้นเตือนจิตสำนึก
 8. RECYCLED หมายถึงบรรจุภัณฑ์ ที่แสดงสัญลักษณ์นี้สามารถนำไปรีไซเคิลได้ โดยสัญลักษณ์นี้ถูกริเริ่มโดย USAและไม่มีข้อจำกัดในด้านลิขสิทธิ์ ทุกคนสามรถนำไปใช้งานได้ มักพบในบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ทั้ง กระดาษ พลาสติก โลหะ
 9. GREEN DOT MARK โดยปกติแล้วผู้ที่ใช้เครื่องหมายชนิดนี้จะต้องดำเนินการให้บริษัทที่ทำการรีไซเคิลให้การรับรองว่าบรรจุภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายดังกล่าวจะถูกนำไปรีไซเคิลและทำให้ผู้ใช้สินค้ามั่นใจว่าผู้ใช้เครื่องหมายนี้ทำสัญญากับ DSD เพื่อรับรองว่าจะถูกนำไปรีไซเคิลหรือกลับมาใช้ใหม่และไม่เป้นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม
 10. BATTERRIES TRASH MARK คือเครื่องหมายที่ทำให้ผู้บนริโภคตระหนักถึงอันตรายว่าไม่ควรทิ้งเป็นขยะทั่วไปเนื่องจากขยะแบตเตอรี่เหล่านี้ต้องถูกได้รับการกำจัดด้วยกรรมวิธีเฉพาะเพราะเป็นขยะอันตราย
 11. TRASH เป็นสัญลักษณ์ที่กระตุ้นเตือนให้ผู้บริโภคกำจัดขยะให้ถูกต้องเหมาะสม ไม่ปล่อยปะละเลยต่อบรรจุภัณฑ์ชิ้นนั้นๆ

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ