International Website
การพัฒนาคาแรคเตอร์ เพื่อการค้าเชิงธุรกิจ

การพัฒนาคาแรคเตอร์
เพื่อการค้าเชิงธุรกิจ

ตั้งแต่มีการเปิดแพลตฟอร์ม LINE CREATOR หรือสติกเกอร์ไลน์แบบครีเอทเอง เหล่านักวาดและผู้สร้างสรรค์หลายคนได้ขายผลงานและได้แจ้งเกิดตัวเองจากสติกเกอร์ไลน์ บ้างก็มาแบบน่ารัก บ้างก็มาพร้อมอารมณ์ขัน บ้างก็เสียดสีประเด็นในสังคม ถือเป็นช่องทางใหม่ที่ทำให้นักวาดและผู้สร้างสรรค์ สามารถโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผลงานของตัวเองได้โดยไม่ต้องผ่านตัวกลางหรือสังกัดสำนักงานต่างๆ สร้างรายได้อย่างมหาศาล ขับเคลื่อนวงการคาแรคเตอร์อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสังคมนานาชาติ

แต่ท่านนักวาดและผู้สร้างสรรค์ทราบหรือไม่ว่า? ความโด่งดังและความนิยมนั้นก็เหมือนกับดาบสองคม หากไม่มีมาตรการปกป้องหรือระบบการดูแลงานสร้างสรรค์ที่ดี มิจฉาชีพที่รัก ก็พร้อมจะอาศัยช่องว่างทางกฎหมายนี้หาประโยชน์ที่เป็นโทษเป็นผลเสียกับคุณแน่นอน

ทั้งนี้ แม้ว่างานสร้างสรรค์ในรูปแบบคาแรคเตอร์หรือตัวละครจะได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ ในฐานะงานสร้างสรรค์ประเภทศิลปกรรมอยู่แล้ว ตั้งแต่สร้างสรรค์และเผยแพร่ออกมา แต่นั่นก็เป็นการคุ้มครองแค่เฉพาะในฐานะของงานศิลปะอย่างหนึ่ง แต่ในทางการค้าหรือการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์นั่น เป็นคนละเรื่องกันเลยครับ ซึ่งปัจจุบันผู้สร้างสรรค์ที่เจ้าใหญ่ๆ ก็เริ่มที่จะนำตัวละครของตนไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าบ้างแล้วนะครับ

คาแรคเตอร์ ที่จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้านั้น มีประโยชน์ในเชิงธุรกิจเป็นอย่างมาก ทั้งการใช้งานที่ง่ายกว่า และยังรับได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายที่รัดกุมมากกว่า ซึ่งเราสามารถสรุปข้อดีของการนำตัวละครมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า ได้ดังนี้ครับ

  • มีการจดทะเบียนและการตรวจสอบที่เป็นระบบ บุคคลอื่นจะมาจดซ้ำในลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับของเจ้าของไม่ได้
  • เลือกจำพวกสินค้าและบริการที่จะใช้ได้ ซึ่งสามารถเลือกให้ครอบคลุมสินค้าที่จะทำตลาดได้หลากหลาย
  • เมื่อจดทะเบียนแล้วเป็นเอกสิทธิ์ของเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้ และหากมีบุคคลอื่นนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจะบังคับสิทธิได้สะดวกกว่า
  • ให้ความคุ้มครอง 10 ปี และต่ออายุได้ไม่จำกัด (ลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองจำกัด)

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้
การพัฒนาคาแรคเตอร์ เพื่อการค้าเชิงธุรกิจ

การพัฒนาคาแรคเตอร์
เพื่อการค้าเชิงธุรกิจ

ตั้งแต่มีการเปิดแพลตฟอร์ม LINE CREATOR หรือสติกเกอร์ไลน์แบบครีเอทเอง เหล่านักวาดและผู้สร้างสรรค์หลายคนได้ขายผลงานและได้แจ้งเกิดตัวเองจากสติกเกอร์ไลน์ บ้างก็มาแบบน่ารัก บ้างก็มาพร้อมอารมณ์ขัน บ้างก็เสียดสีประเด็นในสังคม ถือเป็นช่องทางใหม่ที่ทำให้นักวาดและผู้สร้างสรรค์ สามารถโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผลงานของตัวเองได้โดยไม่ต้องผ่านตัวกลางหรือสังกัดสำนักงานต่างๆ สร้างรายได้อย่างมหาศาล ขับเคลื่อนวงการคาแรคเตอร์อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสังคมนานาชาติ

แต่ท่านนักวาดและผู้สร้างสรรค์ทราบหรือไม่ว่า? ความโด่งดังและความนิยมนั้นก็เหมือนกับดาบสองคม หากไม่มีมาตรการปกป้องหรือระบบการดูแลงานสร้างสรรค์ที่ดี มิจฉาชีพที่รัก ก็พร้อมจะอาศัยช่องว่างทางกฎหมายนี้หาประโยชน์ที่เป็นโทษเป็นผลเสียกับคุณแน่นอน

ทั้งนี้ แม้ว่างานสร้างสรรค์ในรูปแบบคาแรคเตอร์หรือตัวละครจะได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ ในฐานะงานสร้างสรรค์ประเภทศิลปกรรมอยู่แล้ว ตั้งแต่สร้างสรรค์และเผยแพร่ออกมา แต่นั่นก็เป็นการคุ้มครองแค่เฉพาะในฐานะของงานศิลปะอย่างหนึ่ง แต่ในทางการค้าหรือการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์นั่น เป็นคนละเรื่องกันเลยครับ ซึ่งปัจจุบันผู้สร้างสรรค์ที่เจ้าใหญ่ๆ ก็เริ่มที่จะนำตัวละครของตนไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าบ้างแล้วนะครับ

คาแรคเตอร์ ที่จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้านั้น มีประโยชน์ในเชิงธุรกิจเป็นอย่างมาก ทั้งการใช้งานที่ง่ายกว่า และยังรับได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายที่รัดกุมมากกว่า ซึ่งเราสามารถสรุปข้อดีของการนำตัวละครมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า ได้ดังนี้ครับ

  • มีการจดทะเบียนและการตรวจสอบที่เป็นระบบ บุคคลอื่นจะมาจดซ้ำในลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับของเจ้าของไม่ได้
  • เลือกจำพวกสินค้าและบริการที่จะใช้ได้ ซึ่งสามารถเลือกให้ครอบคลุมสินค้าที่จะทำตลาดได้หลากหลาย
  • เมื่อจดทะเบียนแล้วเป็นเอกสิทธิ์ของเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้ และหากมีบุคคลอื่นนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจะบังคับสิทธิได้สะดวกกว่า
  • ให้ความคุ้มครอง 10 ปี และต่ออายุได้ไม่จำกัด (ลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองจำกัด)

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy