บริการพัฒนาธุรกิจด้วยแนวโน้มนวัตกรรม Trend X Innovation ข้อมูลคืออาวุธที่สำคัญในการประกอบธุรกิจในยุคนี้ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคเอง ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ทิศทางการพัฒนาสินค้าและบริการเปลี่ยนไป IDG เรามองเห็นถึงความต้องการของผู้ประกอบการที่ต้องการเป็นผู้นำตลาด ต้องการเข้าใจผู้บริโภค และพร้อมจะนำเสนอสินค้าบริการที่แตกต่างและสอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการในอนาคต เราจึงสร้างเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ

ก้าวทันโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ TrendMapping™ และ TrendIntegration™ คือโปรแกรมที่ทีมงาน IDG จะเข้าไปร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีและแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค ชี้แนวทางพร้อมร่วมทำ Workshop ดูแลทั้งกระบวนการในการพัฒนาธุรกิจ มากกว่า 1 เดือน เรามี เครื่องมือที่จะช่วยวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค เพื่อหาช่องว่างทางการตลาดและนวัตกรรม มาช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของคุณ การหยุดอยู่กับที่คือการก้าวถอยหลัง IDG เราพร้อมช่วยผลักดันผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์ให้เป็นผู้นำในตลาดธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

Consumer Trend Research & Workshop : 1 วัน  Innovation Target Summary : 3 ชั่วโมง  Innovation Design & Prototype : 3 ชั่วโมง

กระบวนการ Integrating เทรนด์ทั่วโลก เพื่อคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้ธุรกิจคุณ

ชำระค่าบริการงวดที่ 1
50% ก่อนเริ่มงาน

Requirement Gathering
ทีมงาน IDG รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการด้านธุรกิจและนวัตกรรมของลูกค้า

Consumer Trend Research & Workshop
ทีมงาน IDG ศึกษาเทรนด์นวัตกรรมล่าสุดจากทั่วโลก เพื่อมาแนะนำและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับลูกค้าและทีมงาน โดยใช้กระบวนการและเครื่องมือเฉพาะ สำหรับการหาเทรนด์ และแปลงเป็นนวัตกรรมให้ให้ลูกค้า 1 วัน หรือ 6 ชม. (สถานที่ของลูกค้าหรือตามที่ตกลง)

Innovation Target Summary
ทีมงาน IDG ทำรายงานสรุปเทรนด์ต่างๆ ที่ลูกค้าสนใจ นำมาสร้างเป็นนวัตกรรมใหม่ พร้อมแนะนำการวางแผนและการตั้งเป้าหมาย ในกาสร้างและพัฒนานวัตกรรมดังกล่าว 3 ชม. (สถานที่ของลูกค้าหรือตามที่ตกลง)

Innovation Design & Prototype Brief
ทีมงาน IDG ระดมสมองกับลูกค้าในการออกแบบนวัตกรรม ผ่านกระบวนการทำ Conceptual Prototyping 3 ชม. (สถานที่ของลูกค้าหรือตามที่ตกลง)

Innovation Design  & Prototype Submissione
ทีมงาน IDG ส่ง Conceptual Prototype ล่าสุด พร้อมแนะนำวิธีการนำไปใช้ในธุรกิจของลูกค้า

ชำระค่าบริการงวดที่ 2
50% ก่อนเริ่มงาน

3 Month Access to IDG Trends Database
ลูกค้าสามารถเข้าใช้งาน IDG Trends Database สำหรับการหาแนวคิดสร้างนวัตกรรมจากเทรนด์ ที่รวบรวมโดยทีม Consumer Insights Analyst ของ IDG ได้ฟรี! เป็นเวลา 3 เดือน

Share this.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
© Copyright 2013-2019 Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd.

video_nstda