OUR BLOG

ส่งมอบคุณค่าที่มากกว่า..ผ่านงานออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์

idg 201801 03

 

ส่งมอบคุณค่าที่มากกว่า..ผ่านงานออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์

สำหรับตัวอย่างที่ IDG นำมาแสดงให้ชมในวันนี้ เป็นงานออกแบบโลโก้และงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ของลูกค้า บริษัท เอเซียเบส จำกัด โดยทางลูกค้ามีความต้องการที่จะสื่อสารวัตถุประสงค์ที่ดีขององค์กรผ่านแบรนด์ โจทย์ที่ทางทีมงานได้รับคือ การออกแบบโลโก้ ที่จะช่วยสื่อสารในเรื่องเมล็ดพันธ์กาแฟที่ดีและมีส่วนช่วยชุมชน ทั้งในเรื่องคุณภาพชีวิตเกษตรกร ฟื้นฟูชีวิตให้สิ่งแวดล้อม และคุณภาพกาแฟที่ดีเยี่ยมส่งมอบให้กับผู้บริโภค

Artboard 1 1
 

ขั้นตอนแรก ทีมงานจะเลือกใช้คำต่างๆ มาเปลี่ยนให้เป็นภาพ เพื่อสื่อสารแบรนด์ผ่านโลโก้ สิ่งที่ทีมงานนึกถึง ยกตัวอย่างเช่น การโอบกอดแสดงความรักความใส่ใจ, ภาพไร่กาแฟ, ภาพแสงแดดความเป็นธรรมชาติ, ภาพต้นอ่อนกาแฟ, ภาพมือที่ชูสองนิ้วแสดงถึงความใส่ใจและคุณภาพ, ภาพรอยยิ้มบนแก้วกาแฟ ฯลฯ เมื่อได้แนวคิดหลัก ทีมงานก็จะนำมาเข้าสู่กระบวนการสร้างภาพสัญลักษณ์ต่อไป

Artboard 2 1
 

ขั้นตอนที่สอง ทีมงานจะทำการระดมสร้างแบบ ผ่านการร่างด้วยมือให้มีปริมาณมากที่สุด เท่าที่ระยะเวลาการทำงานจะเอื้ออำนวย จากนั้นจะคัดเลือกแบบร่างไปสร้างไฟล์งานให้สมบูรณ์ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยสร้างเกณฑ์ในการคัดเลือกแบบจากปัจจัยต่อไปนี้
1. สื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ลูกค้า
2. สร้างการจดจำได้ดีในระยะเวลาอันสั้น
3. มีความสวยงามตามหลักการการออกแบบ
4. เมื่อโลโก้ถูกนำไปใช้ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ ยังคงความหมายและการใช้งานที่ดีได้

Artboard 4 1
 

ขั้นตอนที่สาม คือการนำเสนอรูปแบบโลโก้ตามแนวคิดต่างๆ ส่งกลับให้ทางลูกค้าพิจารณาแบบ และในกระบวนการนี้ทางลูกค้าเอง ก็จะมีส่วนร่วมในการแบ่งปันแนวคิด ที่จะช่วยสะท้อนมุมมองของเจ้าของกิจการ ผ่านรูปแบบบางอย่างเข้าไปได้

Artboard 3 1
 

สำหรับบรรจุภัณฑ์ ทางลูกค้าเลือกใช้ซองบรรจุภัณฑ์แบบสำเร็จรูป เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าจากนั้นค่อยทำการออกแบบฉลากติดที่บรรจุภัณฑ์ ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายขึ้น เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องบรรจุภัณฑ์ ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนในการผลิต จึงทำให้ขายสินค้าที่มีคุณภาพได้ในราคาที่เหมาะสม เป็นการสร้างคุณค่าให้กับสินค้าได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกรูปแบบหนึ่ง

 

ขอขอบคุณ บริษัท เอเชียเบส จำกัด
ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เมล็ดกาแฟอาราบิก้า คุณภาพดี

 

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ