International Website

delivery platform

       ในปัจจุบันปฎิเสธไม่ได้เลยว่า  เทรนด์ขนส่งกำลังมาแรงและเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น แตกต่างจากสมัยก่อนเวลาส่งเอกสารอาจต้องรอนานเป็นสัปดาห์ แต่การขนส่งในยุคปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโครงสร้างเพื่อตอบโจทย์ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันมากขึ้น โดยเน้นประสิทธิภาพและความรวดเร็วและในการดำเนินการ ทั้งยังสามารถตรวจสอบข้อมูลออนไลน์ได้ทันทีว่าของที่ส่งถึงขั้นตอนไหนแล้ว โดยเฉพาะในกลุ่มวัยทำงานที่มีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์โดยผ่านแอพพลิเคชั่นในการสั่งซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงการสั่งอาหารออนไลน์ซึ่งตอบโจทย์กับ LIFE STYLE สมัยใหม่มากขึ้นและประหยัดเวลาในการออกไปซื้ออาหารเอง และแน่นนอนว่าบรรดาระบบขนส่งต่าง ๆ นั้น ถ้าเอ่ยชื่อก็จะรู้จักกันอยู่แล้ว (well-known mark) เช่น
      ซึ่งถือว่าชื่อเหล่านี้ย่อมเป็นเครื่องหมายการค้าที่ทำให้ผู้บริโภครับรู้ได้ว่า ระบบขนส่งของแบรนด์ไหนเป็นอย่างไร ราคา การบริการเป็นอย่างไร และที่สำคัญแบรนด์ต่าง ๆ เหล่านี้ได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้เช่นกัน เพื่อป้องกันผู้อื่นมาแอบอ้างในการใช้ชื่อดังกล่าว

      ระบบขนส่งต่าง ๆ สามารถจดทะเบียนในจำพวก 35 และจำพวก 39 เป็นหลัก ซึ่งจำพวกเกี่ยวกับ 35 จะเกี่ยวกับการโฆษณา การจัดการธุรกิจ รวมถึงการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการด้วย และจำพวก 39 จะเกี่ยวกับระบบการขนส่ง การจัดเก็บสินค้า การเดินทาง เป็นต้น

       และทั้งนี้หากบริษัทขนส่งนั้น ๆ มีแอพพลิเคชั่นที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ ก็สามารถจดทะเบียนกับจำพวก 9 ที่เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นได้เช่นกัน ซึ่งจำพวกเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นนี้ ถือเป็น 1 ใน 5 อันดับจำพวกที่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนสูงสุดผ่านระบบมาดริด

      การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ถ้าเราใช้กับสินค้าหรือบริการอะไรควรจดทะเบียนกับสิ่งนั้น เพื่อให้เกิดความคุ้มครองได้ตรงกับที่ใช้อยู่ ซึ่งธุรกิจขนส่งต่าง ๆ นอกจากในจำพวกของบริการของตัวเองแล้วยังจดในจำพวกที่ใกล้เคียงอีกด้วยเพื่อป้องกันการละเมิดเครื่องหมายการค้า 

      จะเห็นได้ว่าการทำธุรกิจประเภทใดก็ตาม ควรมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้กับสินค้าหรือบริการ ภายใต้เครื่องหมายการค้านั้น เพื่อให้เกิดการคุ้มครองกับรายการที่จดทะเบียนไว้และป้องกันสิทธิผู้อื่นมาละเมิดด้วยครับ

    IDG มีบริการในการปกป้องเครื่องหมายการค้าของคุณ โดยผู้เชี่ยวชาญและทนายความ หากต้องการปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา สามารถติดต่อได้ที่ https://idgthailand.com/ หรือ Line @idgthailand

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

delivery platform

       ในปัจจุบันปฎิเสธไม่ได้เลยว่า  เทรนด์ขนส่งกำลังมาแรงและเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น แตกต่างจากสมัยก่อนเวลาส่งเอกสารอาจต้องรอนานเป็นสัปดาห์ แต่การขนส่งในยุคปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโครงสร้างเพื่อตอบโจทย์ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันมากขึ้น โดยเน้นประสิทธิภาพและความรวดเร็วและในการดำเนินการ ทั้งยังสามารถตรวจสอบข้อมูลออนไลน์ได้ทันทีว่าของที่ส่งถึงขั้นตอนไหนแล้ว โดยเฉพาะในกลุ่มวัยทำงานที่มีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์โดยผ่านแอพพลิเคชั่นในการสั่งซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงการสั่งอาหารออนไลน์ซึ่งตอบโจทย์กับ LIFE STYLE สมัยใหม่มากขึ้นและประหยัดเวลาในการออกไปซื้ออาหารเอง และแน่นนอนว่าบรรดาระบบขนส่งต่าง ๆ นั้น ถ้าเอ่ยชื่อก็จะรู้จักกันอยู่แล้ว (well-known mark) เช่น
      ซึ่งถือว่าชื่อเหล่านี้ย่อมเป็นเครื่องหมายการค้าที่ทำให้ผู้บริโภครับรู้ได้ว่า ระบบขนส่งของแบรนด์ไหนเป็นอย่างไร ราคา การบริการเป็นอย่างไร และที่สำคัญแบรนด์ต่าง ๆ เหล่านี้ได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้เช่นกัน เพื่อป้องกันผู้อื่นมาแอบอ้างในการใช้ชื่อดังกล่าว

      ระบบขนส่งต่าง ๆ สามารถจดทะเบียนในจำพวก 35 และจำพวก 39 เป็นหลัก ซึ่งจำพวกเกี่ยวกับ 35 จะเกี่ยวกับการโฆษณา การจัดการธุรกิจ รวมถึงการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการด้วย และจำพวก 39 จะเกี่ยวกับระบบการขนส่ง การจัดเก็บสินค้า การเดินทาง เป็นต้น

       และทั้งนี้หากบริษัทขนส่งนั้น ๆ มีแอพพลิเคชั่นที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ ก็สามารถจดทะเบียนกับจำพวก 9 ที่เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นได้เช่นกัน ซึ่งจำพวกเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นนี้ ถือเป็น 1 ใน 5 อันดับจำพวกที่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนสูงสุดผ่านระบบมาดริด

      การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ถ้าเราใช้กับสินค้าหรือบริการอะไรควรจดทะเบียนกับสิ่งนั้น เพื่อให้เกิดความคุ้มครองได้ตรงกับที่ใช้อยู่ ซึ่งธุรกิจขนส่งต่าง ๆ นอกจากในจำพวกของบริการของตัวเองแล้วยังจดในจำพวกที่ใกล้เคียงอีกด้วยเพื่อป้องกันการละเมิดเครื่องหมายการค้า 

      จะเห็นได้ว่าการทำธุรกิจประเภทใดก็ตาม ควรมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้กับสินค้าหรือบริการ ภายใต้เครื่องหมายการค้านั้น เพื่อให้เกิดการคุ้มครองกับรายการที่จดทะเบียนไว้และป้องกันสิทธิผู้อื่นมาละเมิดด้วยครับ

    IDG มีบริการในการปกป้องเครื่องหมายการค้าของคุณ โดยผู้เชี่ยวชาญและทนายความ หากต้องการปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา สามารถติดต่อได้ที่ https://idgthailand.com/ หรือ Line @idgthailand

crossmenuchevron-down