International Website

Source : www.nectec.or.th

ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง :

จากตัวเลขปริมาณการส่งออกข้าว ของกรมการค้าต่างประเทศในปี พ.ศ.2561 ปริมาณรวมกว่า 11.13 ล้านตันมูลค่ารวม 5,623 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 180,413 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพทางด้านการเกษตรของประเทศ ในอนาคตยุทธศาสตร์ของประเทศที่จะนำเทคโนโลยี มาใช้ผลักดันศักยภาพภาคการเกษตร จะมีบทบาทสูงขึ้นการเติมความรู้ รวมถึงเครื่องมือเทคโนโลยี ที่ช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิตจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการทางการเกษตร

ทั้งนี้ สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการค้าข้าว ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติได้พัฒนาเครื่องมือที่ผสมผสานความรู้เรื่องแสง อิเล็คทรอนิกส์ และ ซอฟท์แวร์ เข้าด้วยกัน เพื่อทำการประมวลผลและวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ในเรื่องขนาด, ความสมบูรณ์, วัดระดับท้องไข่ข้าวสาร, วัดระดับการปลอมปนของเมล็ดพันธุ์, ตรวจวัดความเหลืองของข้าวสารซึ่งจะทำให้การควบคุมคุณภาพ และการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวทำได้สะดวกและมีมาตรฐาน

สามารถทำการดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมเพื่อศึกษาข้อมูลได้ด้านล่างนี้ หากท่านใดสนใจเทคโนโลยีดังกล่าว สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

Source : www.nectec.or.th

ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง :

จากตัวเลขปริมาณการส่งออกข้าว ของกรมการค้าต่างประเทศในปี พ.ศ.2561 ปริมาณรวมกว่า 11.13 ล้านตันมูลค่ารวม 5,623 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 180,413 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพทางด้านการเกษตรของประเทศ ในอนาคตยุทธศาสตร์ของประเทศที่จะนำเทคโนโลยี มาใช้ผลักดันศักยภาพภาคการเกษตร จะมีบทบาทสูงขึ้นการเติมความรู้ รวมถึงเครื่องมือเทคโนโลยี ที่ช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิตจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการทางการเกษตร

ทั้งนี้ สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการค้าข้าว ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติได้พัฒนาเครื่องมือที่ผสมผสานความรู้เรื่องแสง อิเล็คทรอนิกส์ และ ซอฟท์แวร์ เข้าด้วยกัน เพื่อทำการประมวลผลและวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ในเรื่องขนาด, ความสมบูรณ์, วัดระดับท้องไข่ข้าวสาร, วัดระดับการปลอมปนของเมล็ดพันธุ์, ตรวจวัดความเหลืองของข้าวสารซึ่งจะทำให้การควบคุมคุณภาพ และการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวทำได้สะดวกและมีมาตรฐาน

สามารถทำการดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมเพื่อศึกษาข้อมูลได้ด้านล่างนี้ หากท่านใดสนใจเทคโนโลยีดังกล่าว สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

crossmenuchevron-down