OUR BLOG

Food Choice แอปพลิเคชั่นโภชนาการอาหารจาก NecTec

01 11 scaled

Source : www.nectec.or.th

แอปพลิเคชั่นช่วยเปรียบเทียบข้อมูลโภชนาการก่อนตัดสินใจซื้อ

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง :

ห้องปฏิบัติการวิจัยติดตามสุขภาพและรูปแบบการดำเนินชีวิต (HLM) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้ทำการพัฒนา “แอปพลิเคชัน FoodChoice” เป็นเครื่องมือในการให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ ที่สามารถทำงานผ่านสมาร์ทโฟนทั่วไปได้ โดยเข้าดาวโหลดผ่าน GooglePlay โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย Foodchoice ทำงานโดยการสแกนบาร์โค๊ดจากบรรจุภัณฑ์อาหาร จากนั้นแอพลิเคชั่นจะแสดงข้อมูลโภชนาการ ข้อแนะนำในเชิงสุขภาพเช่น คำแนะนำสำหรับโรคเบาหวาน คำแนะนำสำหรับโรคความดันโลหิตสูง เพื่อเปรียบเทียบและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน และเลือกรับประทานได้อย่างเหมาะสม

01 12 scaled

ในเรื่องการพัฒนาฐานข้อมูลในอนาคต หากผู้ใช้งานสแกนบาร์โค๊ดผลิตภัณฑ์แล้วไม่พบข้อมูลแสดง ก็สามารถเข้าสู่ระบบอัพเดทฐานข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่นได้ โดยการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์และภาพฉลากบ่งชี้ข้อมูลทางโภชนาการนั้นๆ

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ