International Website

Source : www.nectec.or.th

แอปพลิเคชั่นช่วยเปรียบเทียบข้อมูลโภชนาการก่อนตัดสินใจซื้อ

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง :

ห้องปฏิบัติการวิจัยติดตามสุขภาพและรูปแบบการดำเนินชีวิต (HLM) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้ทำการพัฒนา “แอปพลิเคชัน FoodChoice” เป็นเครื่องมือในการให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ ที่สามารถทำงานผ่านสมาร์ทโฟนทั่วไปได้ โดยเข้าดาวโหลดผ่าน GooglePlay โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย Foodchoice ทำงานโดยการสแกนบาร์โค๊ดจากบรรจุภัณฑ์อาหาร จากนั้นแอพลิเคชั่นจะแสดงข้อมูลโภชนาการ ข้อแนะนำในเชิงสุขภาพเช่น คำแนะนำสำหรับโรคเบาหวาน คำแนะนำสำหรับโรคความดันโลหิตสูง เพื่อเปรียบเทียบและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน และเลือกรับประทานได้อย่างเหมาะสม

ในเรื่องการพัฒนาฐานข้อมูลในอนาคต หากผู้ใช้งานสแกนบาร์โค๊ดผลิตภัณฑ์แล้วไม่พบข้อมูลแสดง ก็สามารถเข้าสู่ระบบอัพเดทฐานข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่นได้ โดยการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์และภาพฉลากบ่งชี้ข้อมูลทางโภชนาการนั้นๆ

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

Source : www.nectec.or.th

แอปพลิเคชั่นช่วยเปรียบเทียบข้อมูลโภชนาการก่อนตัดสินใจซื้อ

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง :

ห้องปฏิบัติการวิจัยติดตามสุขภาพและรูปแบบการดำเนินชีวิต (HLM) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้ทำการพัฒนา “แอปพลิเคชัน FoodChoice” เป็นเครื่องมือในการให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ ที่สามารถทำงานผ่านสมาร์ทโฟนทั่วไปได้ โดยเข้าดาวโหลดผ่าน GooglePlay โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย Foodchoice ทำงานโดยการสแกนบาร์โค๊ดจากบรรจุภัณฑ์อาหาร จากนั้นแอพลิเคชั่นจะแสดงข้อมูลโภชนาการ ข้อแนะนำในเชิงสุขภาพเช่น คำแนะนำสำหรับโรคเบาหวาน คำแนะนำสำหรับโรคความดันโลหิตสูง เพื่อเปรียบเทียบและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน และเลือกรับประทานได้อย่างเหมาะสม

ในเรื่องการพัฒนาฐานข้อมูลในอนาคต หากผู้ใช้งานสแกนบาร์โค๊ดผลิตภัณฑ์แล้วไม่พบข้อมูลแสดง ก็สามารถเข้าสู่ระบบอัพเดทฐานข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่นได้ โดยการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์และภาพฉลากบ่งชี้ข้อมูลทางโภชนาการนั้นๆ

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

crossmenuchevron-down