OUR BLOG

จะทำอย่างไร? หากถูกละเมิดเครื่องหมายการค้าบน “e-Marketplace”

idg ip blog 02


จะทำอย่างไร?
หากถูกละเมิดเครื่องหมายการค้าบน
“e-Marketplace”

idg ip blog 02 pic1

ปัจจุบันการขายสินค้าบน e-Marketplace หรือเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ต่างๆ กำลังเป็นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีผู้ให้บริการรายใหญ่หลายราย ที่เปิดตัวและแข่งขันกันอย่างดุเดือด

เมื่อเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์มีมากขึ้น เหล่าบรรดาคนขายสินค้าปลอมก็ยิ่งมีโอกาสในการลักลอบนำสินค้ามาจำหน่ายมากขึ้น แม้ว่าผู้ให้บริการเว็บไซต์
e-Marketplace ต่างๆ จะมีนโยบายต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาก็ตาม

แต่หากเจ้าของแบรนด์พบว่า มีสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของเราขายอยู่บนเว็บไซต์ e-Marketplace คุณจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร?

แม้ว่า พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมและกำหนดให้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา สามารถยื่นคำร้องผ่านกรมทรัพย์สินทางปัญญาไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ระงับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นบนระบบคอมพิวเตอร์ได้ก็ตาม แต่กระบวนการดังกล่าวมีความยุ่งยากซับซ้อน และใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน ดังนั้น การขอความร่วมมือจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ e-Marketplace จึงน่าจะเป็นทางออกที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุด

และแม้ปัจจุบันผู้ให้บริการเว็บไซต์ e-Marketplace ในประเทศไทยยังไม่มีระบบการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าระหว่างผู้ขายกับเจ้าของเครื่องหมายการค้า แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจขอความร่วมมือจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ e-Marketplace เพื่อให้นำรายการสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าออกจากเว็บไซต์ได้ โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของผู้ให้บริการ ตามช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้บนเว็บไซต์นั้นๆ

idg ip blog 02 pic2

ปัญหาที่มักจะพบบ่อยๆ คือ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ e-Marketplace จะให้ความร่วมมือในการนำรายการสินค้าที่อ้างว่าละเมิดเครื่องหมายการค้าออกจากเว็บไซต์ของตนเองก็ต่อเมื่อ เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาและ จะต้องมีหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มาแสดงเท่านั้น

ดังนั้น หากผู้อ่านท่านใดเป็นเจ้าของธุรกิจ ที่มีการผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ของตัวเองอยู่ ก็ควรรีบดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ให้เรียบร้อยนะครับ เพราะหากเกิดปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้าและจำหน่ายสินค้าปลอมในโลกออนไลน์ เราจะได้สามารถขอให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์จำหน่ายสินค้าออนไลน์ต่างๆ นำสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้านั้นๆ ออกจากเว็บไซต์ได้โดยง่าย

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ