โครงการอบรมเดียว 

ที่ให้มากกว่าที่ปรึกษา!
เพราะเราจะช่วยสำรวจ วิเคราะห์ วางแผน และออกแบบระบบ
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ในเชิงพาณิชย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สำหรับองค์กรคุณโดยเฉพาะ

โครงการอบรมยกระดับความรู้และทักษะ
ทรัพย์สินทางปัญญา
สำหรับองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

โครงการที่จะช่วยวางกลยุทธ์การบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นระบบ
พร้อม Workshop เทคนิคการนำทรัพย์สินทางปัญญา
ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาทั้งโครงการ 4 วัน
ฟรี license โปรแกรม PatSnap นาน 3 เดือน
พร้อมให้คำปรึกษาฟรีตลอดอายุการใช้งาน

สำรวจความต้องการ พร้อมเก็บข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาภายในองค์กร 1 วันเต็ม

Section 1

 • แชร์ข้อมูลและเก็บความต้องการของลูกค้าก่อนจัดเตรียมเนื้อหาการอบรมประมาณ 2 สัปดาห์
  Idea sharing and implementation request, 2 weeks before the training
 • แชร์ข้อมูลกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการนวัตกรรมภายในสำหรับองค์กรของคุณ
  Idea sharing on how client drive and manage innovation within the organisation
 • แชร์เทคโนโลยีที่ลูกค้าสนใจและวางเป้าหมายในการพัฒนานวัตกรรมให้กับองค์กรของคุณ
  Idea sharing on client’s interest and objective of innovation development

อบรมต่อเนื่อง 3 วันเต็ม

Section 2

 • ทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้นและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในไทยและต่างประเทศ
  Fundamentals of Intellectual Property
 • วิเคราะห์โครงสร้างสิทธิบัตร เพื่อสร้างกลยุทธ์สำหรับการสืบค้น
  Patent structure and patent search strategy

Section 3

 • กลยุทธ์การสืบค้นความเป็นไปได้ในการขอรับสิทธิบัตร
  Patentability search and evaluation techniques
 • กลยุทธ์การสืบค้น เพื่อตรวจสอบความอิสระในการดำเนินการ
  Freedom to operate search and evaluation techniques

Section 4

 • การวิเคราะห์คู่แข่งและแนวโน้ม ทั้งตลาดในไทยและตลาดโลก
  Competitor benchmarking and market trend analysis
 • การจัดทำพอร์ท IP และการวางแผนรวม IP เข้าสู่ระบบการสร้างและบริหารจัดการนวัตกรรม
  IP portfolio preparation and how to integrate into organisation’s workflow
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อผู้ประสานงานโครงการ

คุณคณิศร อู่พิทักษ์

 • โทรศัพท์ 02 011 7161 ต่อ 301-304
 • อีเมล kanisorn.au@idgthailand.com
Share this.
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 •  
© Copyright 2013-2019 Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd.

video_nstda