International Website
 

ตัวอย่าง สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ แตกต่างกันอย่างไร

 

สำหรับท่านที่เคยศึกษา หรือกำลังศึกษาเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร น่าจะเคยผ่านตาคำว่า “สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์” และ “สิทธิบัตรการประดิษฐ์” มาบ้างแล้วนะครับ ซึ่งสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นศึกษา หรือผู้ที่ไม่เคยศึกษามาก่อนเลย ก็อาจจะเกิดความสับสนว่าทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่ และถ้าไม่ มันแตกต่างกันอย่างไร

วันนี้ทาง IDG จึงขอยกตัวอย่างสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของทาง “ฮอนด้า” ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต และจำหน่ายรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นที่ท่านผู้อ่านน่าจะรู้จักกันดี เพื่อใช้ในการอ้างอิง และแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างบางส่วนของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และสิทธิบัตรการประดิษฐ์ให้กับผู้อ่านทุกท่านครับ

 

เริ่มต้นด้วย สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เลขที่คำขอ 0102002570 ชื่อผลิตภัณฑ์ “เครื่องยนต์สันดาปภายใน” ครับ

เครื่องยนต์สันดาปภายใน

และ สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่คำขอ 9601004303 ชื่อสิ่งประดิษฐ์ “ระบบหล่อลื่นในเครื่องยนต์ 4 จังหวะ” ครับ

 
ระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์ 4 จังหวะ
 

โดยทาง IDG ขอทำการยกตัวอย่างความแตกต่างในเบื้องต้นดังนี้ครับ

 
 •  
  1. “ข้อถือสิทธิ”

  ซึ่งจะเห็นได้ว่าข้อถือสิทธิของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น เป็นการกล่าวอย่างง่าย เพื่อขอความคุ้มครองเฉพาะ “รูปร่าง ลักษณะ รวมถึงลวดลาย” ตามภาพแสดงครับ

  ในขณะที่สิทธิบัตรการประดิษฐ์นั้นเป็นการขอรับความคุ้มครองในส่วนของ “กลไก, ฟังก์ชั่น, เครื่องมือ, อุปกรณ์, ชิ้นส่วนเชิงวิศวกรรม, สูตร หรือ กรรมวิธี” ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการบรรยายถึงการทำงานของสิ่งประดิษฐ์อย่างชัดแจ้ง และรัดกุมในส่วนของข้อถือสิทธิครับ

 •  
  2. "ภาพแสดง”

  ของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น จำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงแบบผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน ไม่ปิดบังรูปทรง และรายละเอียดที่ต้องการขอความคุ้มครอง ซึ่งต้องประกอบไปด้วยรูปด้านหน้า ด้านบน ด้านข้าง และทัศนียภาพที่สัมพันธ์ซึ่งกันและกันครับ โดยอาจใช้ภาพถ่ายเพื่อแสดงให้เห็นถึงแบบผลิตภัณฑ์ได้เช่นกัน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าภาพแสดงนี้เป็นส่วนหลักสำคัญของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นี้ครับ
  ในขณะที่สิทธิบัตรการประดิษฐ์นั้น เป็นการใช้ภาพเขียนเพื่อการอธิบาย หรือขยายความจากข้อถือสิทธิ หรือรายละเอียดการประดิษฐ์ให้มีความชัดแจ้ง และรัดกุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากการใช้ภาพเขียนสิ่งประดิษฐ์ตามหลักวิชาการเขียนแบบแล้ว ยังสามารถใช้แผนภูมิ, กราฟ หรือแผนผัง ในการอธิบายร่วมกันได้เช่นกันครับ

 

ซึ่งจากสองข้อที่กล่าวมานั้น ทำให้ขอบเขตความคุ้มครองที่ได้รับของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และสิทธิบัตรการประดิษฐ์แตกต่างกันอย่างมากครับ กล่าวคือ ในสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น จะเป็นการขอรับความคุ้มครองเฉพาะรูปลักษณ์ภายนอกเช่น รูปร่าง และลวดลาย โดยไม่คำนึงถึงการใช้สอย หรือฟังก์ชั่นการทำงานใด ๆ ในขณะที่สิทธิบัตรการประดิษฐ์นั้น เป็นการขอรับความคุ้มครองการทำงาน ของสิ่งประดิษฐ์, กลไก, ฟังก์ชั่น, เครื่องมือ, อุปกรณ์, ชิ้นส่วนเชิงวิศวกรรม, สูตร หรือ กรรมวิธีครับ

และนอกจากทั้งสองข้อที่กล่าวมานั้น ยังมีความแตกต่างในรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมาย ระหว่างสิทธิบัตรทั้งสองประเภทครับ เช่น ขั้นตอนการดำเนินการขอรับความคุ้มครอง, หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ หรือรูปแบบการใช้ภาพแสดง ที่มีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันในการวาด เป็นต้น ประกอบกับการที่สิทธิบัตรทั้งสองประเภทนั้น ต่างให้ความคุ้มครองในส่วนที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตร ก่อนดำเนินการจดทะเบียน หรือร่างสิทธิบัตรใด ๆ เพื่อเลือกจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตรงตามความต้องการ และสามารถขอรับความคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างครอบคลุมครับ

IDG ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมให้บริการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบครบวงจร ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้
 

ตัวอย่าง สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ แตกต่างกันอย่างไร

 

สำหรับท่านที่เคยศึกษา หรือกำลังศึกษาเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร น่าจะเคยผ่านตาคำว่า “สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์” และ “สิทธิบัตรการประดิษฐ์” มาบ้างแล้วนะครับ ซึ่งสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นศึกษา หรือผู้ที่ไม่เคยศึกษามาก่อนเลย ก็อาจจะเกิดความสับสนว่าทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่ และถ้าไม่ มันแตกต่างกันอย่างไร

วันนี้ทาง IDG จึงขอยกตัวอย่างสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของทาง “ฮอนด้า” ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต และจำหน่ายรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นที่ท่านผู้อ่านน่าจะรู้จักกันดี เพื่อใช้ในการอ้างอิง และแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างบางส่วนของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และสิทธิบัตรการประดิษฐ์ให้กับผู้อ่านทุกท่านครับ

 

เริ่มต้นด้วย สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เลขที่คำขอ 0102002570 ชื่อผลิตภัณฑ์ “เครื่องยนต์สันดาปภายใน” ครับ

เครื่องยนต์สันดาปภายใน

และ สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่คำขอ 9601004303 ชื่อสิ่งประดิษฐ์ “ระบบหล่อลื่นในเครื่องยนต์ 4 จังหวะ” ครับ

 
ระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์ 4 จังหวะ
 

โดยทาง IDG ขอทำการยกตัวอย่างความแตกต่างในเบื้องต้นดังนี้ครับ

 
 •  
  1. “ข้อถือสิทธิ”

  ซึ่งจะเห็นได้ว่าข้อถือสิทธิของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น เป็นการกล่าวอย่างง่าย เพื่อขอความคุ้มครองเฉพาะ “รูปร่าง ลักษณะ รวมถึงลวดลาย” ตามภาพแสดงครับ

  ในขณะที่สิทธิบัตรการประดิษฐ์นั้นเป็นการขอรับความคุ้มครองในส่วนของ “กลไก, ฟังก์ชั่น, เครื่องมือ, อุปกรณ์, ชิ้นส่วนเชิงวิศวกรรม, สูตร หรือ กรรมวิธี” ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการบรรยายถึงการทำงานของสิ่งประดิษฐ์อย่างชัดแจ้ง และรัดกุมในส่วนของข้อถือสิทธิครับ

 •  
  2. "ภาพแสดง”

  ของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น จำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงแบบผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน ไม่ปิดบังรูปทรง และรายละเอียดที่ต้องการขอความคุ้มครอง ซึ่งต้องประกอบไปด้วยรูปด้านหน้า ด้านบน ด้านข้าง และทัศนียภาพที่สัมพันธ์ซึ่งกันและกันครับ โดยอาจใช้ภาพถ่ายเพื่อแสดงให้เห็นถึงแบบผลิตภัณฑ์ได้เช่นกัน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าภาพแสดงนี้เป็นส่วนหลักสำคัญของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นี้ครับ
  ในขณะที่สิทธิบัตรการประดิษฐ์นั้น เป็นการใช้ภาพเขียนเพื่อการอธิบาย หรือขยายความจากข้อถือสิทธิ หรือรายละเอียดการประดิษฐ์ให้มีความชัดแจ้ง และรัดกุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากการใช้ภาพเขียนสิ่งประดิษฐ์ตามหลักวิชาการเขียนแบบแล้ว ยังสามารถใช้แผนภูมิ, กราฟ หรือแผนผัง ในการอธิบายร่วมกันได้เช่นกันครับ

 

ซึ่งจากสองข้อที่กล่าวมานั้น ทำให้ขอบเขตความคุ้มครองที่ได้รับของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และสิทธิบัตรการประดิษฐ์แตกต่างกันอย่างมากครับ กล่าวคือ ในสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น จะเป็นการขอรับความคุ้มครองเฉพาะรูปลักษณ์ภายนอกเช่น รูปร่าง และลวดลาย โดยไม่คำนึงถึงการใช้สอย หรือฟังก์ชั่นการทำงานใด ๆ ในขณะที่สิทธิบัตรการประดิษฐ์นั้น เป็นการขอรับความคุ้มครองการทำงาน ของสิ่งประดิษฐ์, กลไก, ฟังก์ชั่น, เครื่องมือ, อุปกรณ์, ชิ้นส่วนเชิงวิศวกรรม, สูตร หรือ กรรมวิธีครับ

และนอกจากทั้งสองข้อที่กล่าวมานั้น ยังมีความแตกต่างในรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมาย ระหว่างสิทธิบัตรทั้งสองประเภทครับ เช่น ขั้นตอนการดำเนินการขอรับความคุ้มครอง, หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ หรือรูปแบบการใช้ภาพแสดง ที่มีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันในการวาด เป็นต้น ประกอบกับการที่สิทธิบัตรทั้งสองประเภทนั้น ต่างให้ความคุ้มครองในส่วนที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตร ก่อนดำเนินการจดทะเบียน หรือร่างสิทธิบัตรใด ๆ เพื่อเลือกจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตรงตามความต้องการ และสามารถขอรับความคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างครอบคลุมครับ

IDG ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมให้บริการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบครบวงจร ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy