International Website

การวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร

กระบวนการคัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากเอกสารสิทธิบัตรและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหลากหลายระดับและรูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็นระดับอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีนวัตกรรมนั้น ๆ  เพื่อให้ท่านเข้าใจถึงภาพรวมของเทคโนโลยีหรือข้อมูลเชิงลึก
ที่ครอบคลุมหลากหลายมิติ ทั้งระดับภายในประเทศ ระหว่างประเทศและทั่วโลก ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับ
การวางแผนกลยุทธ์หรือการตัดสินใจทางธุรกิจในตลาด รวมถึงยกระดับเทคโนโลยีนวัตกรรมของท่านให้ก้าวสู่
การเป็นผู้นำในท้องตลาดนั้น ๆ

DOWNLOAD BROCHURE

ทำไมต้องวิเคราะห์
ข้อมูลสิทธิบัตรกับ IDG?

เพราะเราคือทีมผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ในด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ พัฒนาธุรกิจ และวางกลยุทธ์การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ที่พร้อมจะให้คำปรึกษาและพาท่านเดินไปสู่ปลายทางที่ท่านต้องการ

WHO: การวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเหมาะสำหรับใคร?
HOW: แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรมีอะไรและมีประโยชน์อะไรบ้าง?
 • เข้าใจแนวโน้มเทคโนโลยีหรืออุตสาหกรรมและข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์สิทธิบัตรเช่น เทคโนโลยีเกิดใหม่ (Emerging Technology)
  ความหนาแน่นของตลาดและผู้นำในเทคโนโลยีหรืออุตสาหกรรมที่สนใจ
 • วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเทคนิคจากเอกสารสิทธิบัตร
 • หาช่องว่างทางนวัตกรรมเพื่อนำไปต่อยอดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 • ตรวจสอบ IP Portfolio ของบริษัทตนเองหรือบริษัทเป้าหมายที่สนใจ
 • วิเคราะห์ความสามารถ จุดแข็ง/จุดอ่อน เพื่อวางกลยุทธ์และบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • ศึกษากลยุทธ์ด้านการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ของบริษัทผู้นำในตลาด
 • ติดตามเทคโนโลยีและกลยุทธ์การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา และตลาดของคู่แข่ง
 • เปรียบเทียบความสามารถทั้งเชิงเทคนิค และเชิงกลยุทธ์กับคู่แข่งในตลาด เพื่อก้าวทันเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและมุ่งสู้การเป็นผู้นำตลาด
 • ค้นหาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ ที่สนใจพัฒนาเทคโนโลยีเดียวกัน
 • หาโอกาสในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการซื้อขายนวัตกรรมจากสถาบันการศึกษาสถาบันวิจัย หรือภาคธุรกิจที่ตรงกับความต้องการ พร้อมข้อมูลความเชี่ยวชาญของนักประดิษฐ์ เพื่อร่วมพัฒนานวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ติดตามและศึกษาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในตลาดที่สนใจ เข้าถึงเทคโนโลยีผู้นำตลาด
 • วิเคราะห์ความอิสระในการดำเนินการ (Freedom to Operate) ในตลาดที่ต้องการเข้า
 • ติดตามและวิเคราะห์เทรนด์ผู้บริโภคในแต่ละตลาดนั้น ๆ (consumer insights and analysis)
ขั้นตอนการขอรับบริการ
1. ลูกค้าสามารถปรึกษาและแจ้งความต้องการได้ทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล
2. ทีมงานรับข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
3. ทีมงานจัดส่งแนวทางการวิเคราะห์ที่เหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าพร้อมใบเสนอราคา
4. ลูกค้าชำระค่าบริการ
5. ทีมงานเข้าพบลูกค้า พูดคุยเพิ่มเติมในรายละเอียดความต้องการ นำเสนอแนวทางการวิเคราะห์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
6. ทีมงานวิเคราะห์ข้อมูลและจัดเตรียมรายงาน
7. ลูกค้าได้รับรายงานการวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมการนำเสนอผลการวิเคราะห์และข้อแนะนำ
ตัวอย่างหน่วยงานที่ใช้บริการวิเคราะห์สิทธิบัตร

แบบฟอร์มติดต่อทีมวิเคราะห์สิทธิบัตร

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ IDG กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลถึงเรา ทางเราจะติดต่อกลับทันทีที่ได้รับอีเมลดังกล่าวในเวลาทำการ วันจันทร์–เสาร์ เวลา 09:00 น. ถึง 18:00 น.

หรือท่านสามารถสแกน QR Code เพิ่มเพื่อน หรือเพิ่มเพื่อน by ID : @idgthailand เพื่อติดต่อเราผ่านแอพพลเคชั่น LINE ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy