International Website
 

เชื่อมวัฒนธรรมต่างภาษาด้วย

 

MACHINE TRANSLATION
ตัวอย่างการวิเคราะห์สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์ ในลักษณะการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์

สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับบทความดีๆ สาระล้นๆ จาก IDG เวลาผ่านไปเร็วนะคะ เผลอแปปเดียวก็ย่างเข้าเดือนเจ็ดแล้ว ท่านผู้อ่านได้บรรลุตามเป้าหมายครึ่งปีแรกที่วางไว้ครบรึยังคะ ดิฉันเองก็เป็นอีกคนที่วางเป้าหมายไว้หลายข้อ ก็มีสำเร็จบ้าง ไม่สำเร็จบ้าง แต่ก็นั่นล่ะค่ะ เป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชนถูกไหมคะ? เอาล่ะค่ะ ทักทายกันพอหอมปากหอมคอ เข้าเรื่องกันดีกว่า ท่านผู้อ่านมีใครทราบไหมคะ ว่าเดือนมิถุนายน ของทุกปี มีวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยท่านใด

ถูกต้องค่ะ “สุนทรภู่” กวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง “พระอภัยมณี” จนได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านงานวรรณกรรม  หรือ “มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์” หรือ “เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย” เชื่อว่าสมัยท่านผู้อ่านเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา จะต้องได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ของโรงเรียนอย่างแน่นอนค่ะ โดยบทกวีของท่านสุนทรภู่ หรือ หลวงสุนทรโวหาร นั้นมีมากมาย ยกตัวอย่างเช่น

 
 • ประเภทนิราศ ได้แก่ นิราศภูเขาทอง นิราศเมืองแกลง นิราศพระบาท นิราศพระประธม นิราศเมืองเพชร นิราศวัดเจ้าฟ้า นิราศอิเหนา นิราศพระแท่นดงรัง และนิราศเมืองสุพรรณ
 • ประเภทนิทาน ได้แก่ เรื่องโคบุตร พระอภัยมณี พระไชยสุริยา ลักษณวงศ์และสิงหไกรภพ
 • ประเภทสุภาษิต ได้แก่ สวัสดิรักษา เพลงยาวถวายโอวาท และสุภาษิตสอนหญิง
 • ประเภทละคร ได้แก่ พระอภัยนุราช
 • ประเภทเสภา ได้แก่ เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนกำเนิดพลายงาม และเรื่องพระราชพงศาวดาร ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นงานนิพนธ์ชิ้นสุดท้ายของสุนทรภู่
 • ประเภทบทเห่กล่อม ได้แก่ เห่เรื่องจับระบำ เรื่องกากี เรื่องพระอภัยมณี และเรื่องโคบุตร

จากผลงานอันทรงคุณค่าของท่านสุนทรภู่ ส่งผลให้ยูเนสโกประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลก โดยในวาระครบรอบ 200 ปีเกิด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2529 และรัฐบาลไทยจึงได้กำหนดให้ วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันสุนทรภู่” โดยมีบทกวีบทหนึ่งที่ดิฉันประทับใจมากเป็นพิเศษ นั้นก็คือ กลอนจาก เพลงยาวถวายโอวาท บทนี้ค่ะ

“อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ  ประเสริฐสุดซ่อนใส่เสียในฝัก

สงวนคมสมนึกใครฮึกฮัก  จึงค่อยชักเชือดฟันให้บรรลัย”

 
 

ซึ่งกลอนบทนี้ได้กล่าวถึงความรู้ความสามารถของเรานั้นเปรียบเสมือนอาวุธอันทรงพลัง ที่จะสามารถทำลายศัตรูหรือคู่แข่งลงได้ เพียงแต่เรียนรู้ที่จะหยิบมาใช้ให้ถูกที่ถูกเวลา เช่นเดียวกับ สิทธิบัตร ที่เป็นองค์ความรู้เฉพาะด้าน ที่มีเพียงผู้ทรงสิทธิเท่านั้น ที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตรได้

เนื่องด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน ที่ทำให้การสื่อสารไร้พรมแดน ผู้คนต่างต้องการที่จะเรียนรู้และเข้าใจในภาษาของผู้คนต่างถิ่น ที่มีวัฒนธรรมต่างภาษามากขึ้น และเพื่อเป็นการระลึกถึง “ท่านสุนทรภู่” กวีเอกของโลก บทความนี้จึงจะขอยกตัวอย่าง การวิเคราะห์สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์ ในลักษณะการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ หรือที่ท่านผู้อ่านคุ้นเคยในชื่อ Machine Translation กันค่ะ

รูปที่ 1 แสดงประเทศที่มีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับ Machine Translation สูงสุด 10 อันดับแรก

จากรูปที่ 1 จะเห็นว่า ประเทศที่มีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ประเทศจีน (CN), สหรัฐอเมริกา (US), และคำขอยุโรป (EP) มาดูกันค่ะว่าประเทศมหาอำนาจอย่างประเทศจีนนั้นให้ความสนใจที่เทคโนโลยีใด ที่เกี่ยวข้องกับ Machine Translation

รูปที่ 2 แสดงกลุ่มเทคโนโลยีหลักที่ประเทศจีนให้ความสนใจสูงสุด

สำหรับกลุ่มเทคโนโลยีหลักที่ประเทศจีนให้ความสนใจค่อนข้างมาก ได้แก่ Slide Rail, Vacuum, Recognition และ Machine Translation Method ซึ่งเราก็สามารถเจาะลึกไปที่กลุ่ม Machine Translation Method ได้ว่า กลุ่มเทคโนโลยีดังกล่าวนั้นมีหัวข้อย่อยๆ อะไรบ้าง และเกี่ยวข้องกับการพัฒนาในด้านใดบ้างนั่นเองค่ะ

 

นอกจากเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Machine Translation ในบทความนี้แล้ว ท่านผู้อ่านยังสามารถศึกษาและวิเคราะห์เทคโนโลยีอื่นๆ จากข้อมูลสิทธิบัตรได้โดยใช้ฐานข้อมูลสิทธิบัตร Derwent Innovation ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสิทธิบัตรต่างประเทศ ที่รวบรวมการประดิษฐ์ต่างๆ ทั่วโลกเอาไว้ และมีระบบการนำเสนอข้อมูลในแง่มุมต่างๆ ในรูปแบบแผนภาพหรือตาราง เช่นเดียวกับตัวอย่างที่ดิฉันนำเสนอให้ชมข้างต้น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนานวัตกรรม หรือการหาช่องว่างทางเทคโนโลยี (Technology Whitespace) หรืออาจศึกษากลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง เพื่อวิเคราะห์ตลาดเบื้องต้นได้ค่ะ

 

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้
 

เชื่อมวัฒนธรรมต่างภาษาด้วย

 

MACHINE TRANSLATION
ตัวอย่างการวิเคราะห์สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์ ในลักษณะการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์

สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับบทความดีๆ สาระล้นๆ จาก IDG เวลาผ่านไปเร็วนะคะ เผลอแปปเดียวก็ย่างเข้าเดือนเจ็ดแล้ว ท่านผู้อ่านได้บรรลุตามเป้าหมายครึ่งปีแรกที่วางไว้ครบรึยังคะ ดิฉันเองก็เป็นอีกคนที่วางเป้าหมายไว้หลายข้อ ก็มีสำเร็จบ้าง ไม่สำเร็จบ้าง แต่ก็นั่นล่ะค่ะ เป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชนถูกไหมคะ? เอาล่ะค่ะ ทักทายกันพอหอมปากหอมคอ เข้าเรื่องกันดีกว่า ท่านผู้อ่านมีใครทราบไหมคะ ว่าเดือนมิถุนายน ของทุกปี มีวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยท่านใด

ถูกต้องค่ะ “สุนทรภู่” กวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง “พระอภัยมณี” จนได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านงานวรรณกรรม  หรือ “มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์” หรือ “เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย” เชื่อว่าสมัยท่านผู้อ่านเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา จะต้องได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ของโรงเรียนอย่างแน่นอนค่ะ โดยบทกวีของท่านสุนทรภู่ หรือ หลวงสุนทรโวหาร นั้นมีมากมาย ยกตัวอย่างเช่น

 
 • ประเภทนิราศ ได้แก่ นิราศภูเขาทอง นิราศเมืองแกลง นิราศพระบาท นิราศพระประธม นิราศเมืองเพชร นิราศวัดเจ้าฟ้า นิราศอิเหนา นิราศพระแท่นดงรัง และนิราศเมืองสุพรรณ
 • ประเภทนิทาน ได้แก่ เรื่องโคบุตร พระอภัยมณี พระไชยสุริยา ลักษณวงศ์และสิงหไกรภพ
 • ประเภทสุภาษิต ได้แก่ สวัสดิรักษา เพลงยาวถวายโอวาท และสุภาษิตสอนหญิง
 • ประเภทละคร ได้แก่ พระอภัยนุราช
 • ประเภทเสภา ได้แก่ เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนกำเนิดพลายงาม และเรื่องพระราชพงศาวดาร ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นงานนิพนธ์ชิ้นสุดท้ายของสุนทรภู่
 • ประเภทบทเห่กล่อม ได้แก่ เห่เรื่องจับระบำ เรื่องกากี เรื่องพระอภัยมณี และเรื่องโคบุตร

จากผลงานอันทรงคุณค่าของท่านสุนทรภู่ ส่งผลให้ยูเนสโกประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลก โดยในวาระครบรอบ 200 ปีเกิด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2529 และรัฐบาลไทยจึงได้กำหนดให้ วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันสุนทรภู่” โดยมีบทกวีบทหนึ่งที่ดิฉันประทับใจมากเป็นพิเศษ นั้นก็คือ กลอนจาก เพลงยาวถวายโอวาท บทนี้ค่ะ

“อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ  ประเสริฐสุดซ่อนใส่เสียในฝัก

สงวนคมสมนึกใครฮึกฮัก  จึงค่อยชักเชือดฟันให้บรรลัย”

 
 

ซึ่งกลอนบทนี้ได้กล่าวถึงความรู้ความสามารถของเรานั้นเปรียบเสมือนอาวุธอันทรงพลัง ที่จะสามารถทำลายศัตรูหรือคู่แข่งลงได้ เพียงแต่เรียนรู้ที่จะหยิบมาใช้ให้ถูกที่ถูกเวลา เช่นเดียวกับ สิทธิบัตร ที่เป็นองค์ความรู้เฉพาะด้าน ที่มีเพียงผู้ทรงสิทธิเท่านั้น ที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตรได้

เนื่องด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน ที่ทำให้การสื่อสารไร้พรมแดน ผู้คนต่างต้องการที่จะเรียนรู้และเข้าใจในภาษาของผู้คนต่างถิ่น ที่มีวัฒนธรรมต่างภาษามากขึ้น และเพื่อเป็นการระลึกถึง “ท่านสุนทรภู่” กวีเอกของโลก บทความนี้จึงจะขอยกตัวอย่าง การวิเคราะห์สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์ ในลักษณะการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ หรือที่ท่านผู้อ่านคุ้นเคยในชื่อ Machine Translation กันค่ะ

รูปที่ 1 แสดงประเทศที่มีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับ Machine Translation สูงสุด 10 อันดับแรก

จากรูปที่ 1 จะเห็นว่า ประเทศที่มีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ประเทศจีน (CN), สหรัฐอเมริกา (US), และคำขอยุโรป (EP) มาดูกันค่ะว่าประเทศมหาอำนาจอย่างประเทศจีนนั้นให้ความสนใจที่เทคโนโลยีใด ที่เกี่ยวข้องกับ Machine Translation

รูปที่ 2 แสดงกลุ่มเทคโนโลยีหลักที่ประเทศจีนให้ความสนใจสูงสุด

สำหรับกลุ่มเทคโนโลยีหลักที่ประเทศจีนให้ความสนใจค่อนข้างมาก ได้แก่ Slide Rail, Vacuum, Recognition และ Machine Translation Method ซึ่งเราก็สามารถเจาะลึกไปที่กลุ่ม Machine Translation Method ได้ว่า กลุ่มเทคโนโลยีดังกล่าวนั้นมีหัวข้อย่อยๆ อะไรบ้าง และเกี่ยวข้องกับการพัฒนาในด้านใดบ้างนั่นเองค่ะ

 

นอกจากเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Machine Translation ในบทความนี้แล้ว ท่านผู้อ่านยังสามารถศึกษาและวิเคราะห์เทคโนโลยีอื่นๆ จากข้อมูลสิทธิบัตรได้โดยใช้ฐานข้อมูลสิทธิบัตร Derwent Innovation ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสิทธิบัตรต่างประเทศ ที่รวบรวมการประดิษฐ์ต่างๆ ทั่วโลกเอาไว้ และมีระบบการนำเสนอข้อมูลในแง่มุมต่างๆ ในรูปแบบแผนภาพหรือตาราง เช่นเดียวกับตัวอย่างที่ดิฉันนำเสนอให้ชมข้างต้น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนานวัตกรรม หรือการหาช่องว่างทางเทคโนโลยี (Technology Whitespace) หรืออาจศึกษากลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง เพื่อวิเคราะห์ตลาดเบื้องต้นได้ค่ะ

 

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

crossmenuchevron-down