International Website

ออกแบบและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ABM

ลูกค้า
บริษัท เอ เอ็น ซี อิเล็คทริค แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
งานของเรา
ออกแบบโลโก้อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พร้อมจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าและบริการ
รายละเอียด
ความสามารถที่ใช้ Adobe Illustrator ความรู้ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า การวิเคราะห์ความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า
crossmenuchevron-down