ลูกค้า
บริษัท เอ เอ็น ซี อิเล็คทริค แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด


งานของเรา
ออกแบบโลโก้อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พร้อมจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าและบริการ


ความสามารถที่ใช้

  • Adobe Illustrator
  • ความรู้ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
  • การวิเคราะห์ความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า