International Website

การปกป้องนวัตกรรมด้วยการจดสิทธิบัตร

IDG เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตร

ทีมงานของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ยาวนานถึง 15 ปี มีทีมงานตัวแทนสิทธิบัตรที่เข้าใจนวัตกรรมของคุณได้อย่างแท้จริงทั้งด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา รวมไปถึงนักออกแบบและทีมนักกฎหมายมืออาชีพ ที่ช่วยดูและคุณในทุกขั้นตอน ทั้งการร่างคำขอสิทธิบัตร จัดทำภาพเขียน จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง สืบค้นสิทธิบัตร ยื่นจดทะเบียน วิเคราะห์ วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ โดยการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั้งการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จดอนุสิทธิบัตร และจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการยื่นสิทธิบัตรผ่านระบบ PCT อีกทั้งยังจัดการข้อมูลสิทธิบัตรของคุณอย่างเป็นระบบ และสามารถดำเนินการด้านกฎหมายหรือดำเนินการด้านการตลาดหลังการจดสิทธิบัตรได้อีกด้วย

“ให้บริการด้วยความเป็นกันเอง
โดยมืออาชีพด้านสิทธิบัตร”

ทีมงานด้านสิทธิบัตรของ IDG หลากหลายสาขาพร้อมดูแลคุณ: วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมการบินและอวกาศ, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมชีวการแพทย์, วิศวกรรมนาโนเทคโนโลยี ด้านวัสดุ เทคโนโลยีชีวภาพและอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการเกษตร, วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ สาขาวาริชศาสตร์, นิติศาสตรบัณฑิต, ศิลปศาสตร์

“องค์กรชั้นนำมากกว่า 500 แห่งไว้วางใจ
ให้ IDG ดูแล ปกป้องและจดสิทธิบัตรให้ทั้งในไทยและในต่างประเทศ”

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์คืออะไร

IDG ดูแลผู้ใช้บริการด้วยเครื่องมือระดับโลก เราค้นหาสิทธิบัตรและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Patsnap เครื่องมือการค้นหาสิทธิบัตรของบริษัทระดับ Unicorn เพื่อให้มั่นใจว่านวัตกรรมของคุณสามารถยื่นจดทะเบียนได้จริงในระดับโลก และเราสร้างเครือข่ายพันธมิตรไปทั่วทุกมุมโลก เราสามารถให้บริการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างครบวงจรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อีกทั้งยังช่วยวางกลยุทธ์ในการยื่นจดในต่างประเทศทั้งการยื่นตรงหรือการยื่นจดผ่านระบบ PCT เพื่อให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและสร้างผลกำไรในการขยายตลาดของท่านให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร

กระบวนการคัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากเอกสารสิทธิบัตรและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหลากหลายระดับและรูปแบบไม่ว่าจะเป็นระดับอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีนวัตกรรมนั้นๆ เพื่อให้ท่านเข้าใจถึงภาพรวมของเทคโนโลยีหรือข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมหลากหลายมิติ ทั้งระดับภายในประเทศ ระหว่างประเทศและทั่วโลก ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการวางแผนกลยุทธ์หรือการตัดสินใจทางธุรกิจในตลาด รวมถึงยกระดับเทคโนโลยีนวัตกรรมของท่านให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำในท้องตลาดนั้นๆ

DOWNLOAD BROCHURE

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

รู้หรือไม่ “ลวดลาย” ที่สามารถนำมายื่นจดสิทธิบัตรออกแบบได้ ไม่จำเป็นต้องอยู่แต่บนผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ลวดลายต่าง ๆ ที่ปรากฏบนกล่อง เช่น กล่องเครื่องสำอาง , กล่องบรรจุสินค้า,กล่องบรรจุอาหาร เป็นต้น ถ้ามีการออกแบบให้เฉพาะเจาะจง
ไม่ซ้ำ เหมือน หรือคล้ายกับผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตหรือจำหน่ายแล้ว หรือได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบแล้ว   
ก็สามารถนำมายื่นจดสิทธิบัตรออกแบบได้

READ MORE

Technology Trend
ทำความเข้าใจภาพรวมของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมด้วยการวิเคราะห์สิทธิบัตร

Technology Review
หาช่องว่างและโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเทคนิคจากสิทธิบัตร

IP Portfolio Audits
ศึกษากลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเป้าหมายเพื่อมองหาจุดแข็ง/จุดอ่อน

Competitor Monitoring
สร้างความได้เปรียบในการพัฒนาเทคโนโลยีจากการศึกษาสิทธิบัตรของคู่แข่งในอุตสาหกรรม

Technology Transfer Analysis
หาโอกาสในการถ่ายทอดหรือรับถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีการจดสิทธิบัตร

Market Risk Analysis
ลดความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิบัตรด้วยการศึกษาสิทธิบัตรในอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มติดต่อทีมสิทธิบัตร

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ IDG กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลถึงเรา ทางเราจะติดต่อกลับทันทีที่ได้รับอีเมลดังกล่าวในเวลาทำการ วันจันทร์–เสาร์ เวลา 09:00 น. ถึง 18:00 น.

หรือท่านสามารถสแกน QR Code เพิ่มเพื่อน หรือเพิ่มเพื่อน by ID : @idgthailand เพื่อติดต่อเราผ่านแอพพลเคชั่น LINE ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy