International Website

การปกป้องนวัตกรรมด้วยการจดสิทธิบัตร

IDG เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตร

ทีมงานของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ยาวนานถึง 15 ปี มีทีมงานตัวแทนสิทธิบัตรที่เข้าใจนวัตกรรมของคุณได้อย่างแท้จริงทั้งด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา รวมไปถึงนักออกแบบและทีมนักกฎหมายมืออาชีพ ที่ช่วยดูและคุณในทุกขั้นตอน ทั้งการร่างคำขอสิทธิบัตร จัดทำภาพเขียน จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง สืบค้นสิทธิบัตร ยื่นจดทะเบียน วิเคราะห์ วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ โดยการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั้งการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จดอนุสิทธิบัตร และจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการยื่นสิทธิบัตรผ่านระบบ PCT อีกทั้งยังจัดการข้อมูลสิทธิบัตรของคุณอย่างเป็นระบบ และสามารถดำเนินการด้านกฎหมายหรือดำเนินการด้านการตลาดหลังการจดสิทธิบัตรได้อีกด้วย

“ให้บริการด้วยความเป็นกันเอง
โดยมืออาชีพด้านสิทธิบัตร”

ทีมงานด้านสิทธิบัตรของ IDG หลากหลายสาขาพร้อมดูแลคุณ: วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมการบินและอวกาศ, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมชีวการแพทย์, วิศวกรรมนาโนเทคโนโลยี ด้านวัสดุ เทคโนโลยีชีวภาพและอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการเกษตร, วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ สาขาวาริชศาสตร์, นิติศาสตรบัณฑิต, ศิลปศาสตร์

“องค์กรชั้นนำมากกว่า 500 แห่งไว้วางใจ
ให้ IDG ดูแล ปกป้องและจดสิทธิบัตรให้ทั้งในไทยและในต่างประเทศ”

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์คืออะไร

IDG ดูแลผู้ใช้บริการด้วยเครื่องมือระดับโลก เราค้นหาสิทธิบัตรและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Patsnap เครื่องมือการค้นหาสิทธิบัตรของบริษัทระดับ Unicorn เพื่อให้มั่นใจว่านวัตกรรมของคุณสามารถยื่นจดทะเบียนได้จริงในระดับโลก และเราสร้างเครือข่ายพันธมิตรไปทั่วทุกมุมโลก เราสามารถให้บริการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างครบวงจรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อีกทั้งยังช่วยวางกลยุทธ์ในการยื่นจดในต่างประเทศทั้งการยื่นตรงหรือการยื่นจดผ่านระบบ PCT เพื่อให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและสร้างผลกำไรในการขยายตลาดของท่านให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร

กระบวนการคัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากเอกสารสิทธิบัตรและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหลากหลายระดับและรูปแบบไม่ว่าจะเป็นระดับอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีนวัตกรรมนั้นๆ เพื่อให้ท่านเข้าใจถึงภาพรวมของเทคโนโลยีหรือข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมหลากหลายมิติ ทั้งระดับภายในประเทศ ระหว่างประเทศและทั่วโลก ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการวางแผนกลยุทธ์หรือการตัดสินใจทางธุรกิจในตลาด รวมถึงยกระดับเทคโนโลยีนวัตกรรมของท่านให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำในท้องตลาดนั้นๆ

DOWNLOAD BROCHURE

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

รู้หรือไม่ “ลวดลาย” ที่สามารถนำมายื่นจดสิทธิบัตรออกแบบได้ ไม่จำเป็นต้องอยู่แต่บนผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ลวดลายต่าง ๆ ที่ปรากฏบนกล่อง เช่น กล่องเครื่องสำอาง , กล่องบรรจุสินค้า,กล่องบรรจุอาหาร เป็นต้น ถ้ามีการออกแบบให้เฉพาะเจาะจง
ไม่ซ้ำ เหมือน หรือคล้ายกับผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตหรือจำหน่ายแล้ว หรือได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบแล้ว   
ก็สามารถนำมายื่นจดสิทธิบัตรออกแบบได้

READ MORE

Technology Trend
ทำความเข้าใจภาพรวมของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมด้วยการวิเคราะห์สิทธิบัตร

Technology Review
หาช่องว่างและโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเทคนิคจากสิทธิบัตร

IP Portfolio Audits
ศึกษากลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเป้าหมายเพื่อมองหาจุดแข็ง/จุดอ่อน

Competitor Monitoring
สร้างความได้เปรียบในการพัฒนาเทคโนโลยีจากการศึกษาสิทธิบัตรของคู่แข่งในอุตสาหกรรม

Technology Transfer Analysis
หาโอกาสในการถ่ายทอดหรือรับถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีการจดสิทธิบัตร

Market Risk Analysis
ลดความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิบัตรด้วยการศึกษาสิทธิบัตรในอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มติดต่อทีมสิทธิบัตร

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ IDG กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลถึงเรา ทางเราจะติดต่อกลับทันทีที่ได้รับอีเมลดังกล่าวในเวลาทำการ วันจันทร์–เสาร์ เวลา 09:00 น. ถึง 18:00 น.

หรือท่านสามารถสแกน QR Code เพิ่มเพื่อน หรือเพิ่มเพื่อน by ID : @idgthailand เพื่อติดต่อเราผ่านแอพพลเคชั่น LINE ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

crossmenuchevron-down