เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ต้องการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สามารถใช้ระบบจดทะเบียนใหม่ในช่วง SOFT OPENING ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2020

        ระบบดังกล่าวอนุญาตให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เคยจดทะเบียนแล้วในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หรือ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนแต่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้มีการใช้เครื่องหมายการค้านี้ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สามารถนำเครื่องหมายการค้ามาลงจดทะเบียนอีกครั้งในช่วง SOFT OPENING ได้

        เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วสามารถเตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้เพื่อยื่นคำขอต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา The Myanmar Department of Intellectual Property (MDIP) ดังนี้

         เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนแต่มีการใช้เครื่องหมายการค้าในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สามารถเตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้เพื่อยื่นคำขอต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา The Myanmar Department of Intellectual Property (MDIP) ดังนี้

        เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ต้องการขอรับความคุ้มครองสามารถติดต่อบริษัทเพื่อขอข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ tm@idgthailand.com หรือ โทร 02-0117161 ต่อ 104 

Share this.
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 0
  •